Деловата програма на Агра днес, 23 февруари

Агра 2017

Агра 2017

Деловата програма в дните на изложбите Агра и Винария 2017 в Международния панаир в Пловдив продължава на 3 февруари, четвъртък така:

От 9:00 до 13:00 часа в зала България в Конгресния център се провежда „Обучение на съветници и иновационно брокерство за ефективно земеделие“. То е организирано от Националната служба за съвети в земеделието.

От 9:30 до 13:30 часа в пресклуба ще има Кръгла маса „Състояние и възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България“. Организатори са Фондация „Земята – източник на доходи“, Областна управа Пловдив със съдействието на „Тръст за социална алтернатива“ и в партньорство с катедра „Икономика“ на АУ и Център по предприемачество на ТУ-София, филиал Пловдив.

От 12:00 до 14:00 часа в зала 2 на палата 6 ще се представи проекта „Разработване и внедряване на системи за оценка на промените в горските територии, основана на времеви серии от сателитни данни с висока резолюция и софтуер с отворен код“ на Центъра за иновативно земеделие и посолството на САЩ в България.

От 13:00 до 17:00 часа в зала 1 на палата 6 ще има Кръгла маса“ „Агроекологично райониране на основните култури и изискване на сортовете“. Тя е организирана от Селскостопанска академия.

От 14:00 до 18:00 часа в Пресклуба ще се проведе българо-холандски семинар „Млечната ферма като печеливш бизнес“. Организатор е посолството на кралство Нидерландия.

От 13:30 до 17:00 часа в зала България, Конгресен център, ще се състои конференцията „Биологичното земеделие в България. Как да продължим приказката“. Организатор е Фондация „Биоселена“.

Leave a Comment