2016 г.: Площите с орехи са колкото тези на ябълки плюс череши

овощни, плодове 2016 г.

Площите, заети с орехи през 2016 г. са почти толкова, колкото е сумата от площите с череши и ябълки. Това се вижда от публикуваните резултати за производството на плодове през миналата година.

Окончателните резултати от проведено от Министерството на земеделието, храните и горите чрез отдел „Агростатистика“ статистическо изследване показват, че през 2016 г. в страната са произведени 199 хил. тона плодове при реколтирани 37 хил. хектара с овощни насаждения.

Произведени са 44.8 хил. тона ябълки, 48.6 хил. тона сливи и джанки, 38.5 хил. тона череши, 30.4 хил. тона праскови и нектарини, 15.5 хил. тона кайсии и зарзали и 8.4 хил. тона малини. Производството на сливи и джанки се увеличава с 34.4%, а на кайсии – с 9.3%.

Реколтираните площи с ябълки са 4.1 хил. ха през 2016 година. При черешите реколтираните площи достигат 8.5 хил. ха, като увеличението спрямо 2015 година е с 5.1%. При сливите и джанките е прибрана продукция от 6.7 хил. ха като се отчита намаление с 1.8% спрямо 2015 година. При кайсиите са реколтирани 2.6 хил. ха, като увеличението спрямо 2015 година е 2.9%. Реколтираните площи с праскови и нектарини са 3.8 хил. ха. При малините се наблюдава увеличение с 20% на реколтираните площи, които достигат 1.8 хил.ха.

Най-голямо е увеличението на средните добиви през 2016 при сливите и джанките – с 37% и при вишните  – с 10%.

От общо 14.7 хил. ха невстъпили в плододаване овощни насаждения, отглеждани в стопанствата през 2016 година, най-голям е относителният дял на орехите – 51.6%, следват  лешници и бадеми  – 19.2%, и сливи и джанки – 11.3%.

От създадените през стопанската 2015/2016 година нови насаждения 65% са от черупкови видове (орехи, бадеми, лешници), 30% са костилковите видове (праскови, кайсии, череши, сливи, вишни и др.), а новите насаждения от ябълки, круши и други семкови заемат едва 3%.

Реализирани са 98% от произведените плодове реколта’2016. За търговската мрежа са насочени 48.4%, за преработвателната промишленост – 34.6% от плодовете, а 2.7% са за собствена консумация.

Напоявани са 44% от плододаващите и невстъпили в плододаване овощни насаждения, като 38.7% от тях са напоявани чрез инсталации за капково напояване, а 39.2% – гравитачно. Най-голям е делът на напояваните площи с череши, сливи, ябълки, праскови и орехи.

Най-често прилаганата обработка на почвената повърхност (при 73% от площите с овощни насаждения) е изораване или окопаване. Химическо обезтревяване се прилага при 7% от площите.

Leave a Comment