Реколтата от царевица в света и ЕС ще е по-ниска от миналогодишната, цените – стабилни

Тазгодишното производство на царевица в световен мащаб е с около 38-39 милиона по-малко спрямо предишната реколта. Досегашните прогнози ежемесечно се коригират в посока надолу. При слънчогледа тенденцията е в обратна посока – производството е по-високо спрямо миналогодишното, което предизвиква и ценовия спад. Очакваното количество рапица също е по-ниско спрямо реколта 2016/2017.

Царевица

Оценката за световната реколта царевица през 2016/17 остава почти непроменена от миналия месец – 1,071.2 млн.тона. Увеличението идва от завишените добиви основно в Южна Африка и Индия. Крайните запаси са оценени на 228. 60 млн. тона, съобщава в последния си бюлетин за пазара на зърно МЗХГ.

Прогнозата за глобалното производство за 2017/18 стопанска година е понижена на 1,032.6 млн.тона, при значителен спад за Сърбия, както и Украйна, ЕС и Русия. Крайните запаси са оценени на 202,46 млн. тона.

Оценките на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за производството при царевицата за стопанската 2016/17 в ЕС се равняват на 59,9 млн.т, а това за 2017/18 бележи увеличение до 59 млн.т спрямо прогнозата от миналия месец. Продукцията расте в Полша и Франция заради очаквани по-високи добиви, и в Австрия, поради увеличени площи. Понижение се наблюдава в Италия, Испания, Унгария, Словакия, Хърватия и Литва.

Данните от прогнозата на Международния съвет по зърно сочат растеж в световното производство на царевица и достигане до 1029,1 млн.тона. Продукцията в САЩ е увеличена с 6,3 млн.тона до 358,4 млн.тона. Повишение се наблюдава и в Аржентина с 7,4 млн.тона.

Данните на ЕК сочат производство от 59,1 млн.тона и крайни запаси от 11,1 млн.тона за страните от ЕС.

При царевицата се наблюдава стабилност през периода, като ценовите равнища на ФОБ котировките при Бордо отбелязват леко понижение от 152,4 евро/тон през първата седмица до 151,33 евро/тон през четвъртата, а тези от Украйна се движат от 160-161 евро/тон през целия период.

Слънчоглед

При реколтата от слънчоглед производственият тренд е в обратна посока – нагоре. Прогнозата за месец септември на USDA за световното производство показва отново достигане на рекордни нива от 578,6 млн. тона, което е с около 6 млн.тона повече от реколтата през 2016/17. Увеличение се наблюдава при всички култури от маслодайния комплекс. Запасите от маслодайни в световен мащаб възлизат на 109,46 млн.тона. Оценките за увеличено производство са за САЩ, Бразилия, Аржентина, Индия. При соята е отразено повишение с 1,08 млн. тона спрямо предишната прогноза (от 347,36 млн.тона на 348,44 млн.тона), но все още стойностите са под тези от миналата година (351,44 млн.тона).

Световната продукция от слънчоглед за 2016/17 реколтна година е в размер на 46,60 млн.тона. Прогнозите за новата 2017/18 г. за производството на слънчоглед продължават да са в направление покачване – очаква се рекордно ниво от 47,4 млн.тона.

През септември, при осреднената цена на маслодайния слънчоглед доставка Сен Назер се наблюдава спад от 12,42 €/тон, като средната ФОБ котировка е 331,08 €/тон. ФОБ цената на този с произход Украйна през септември варираше от 370 до 372,50 $/тон.

 

Рапица

Прогнозата за продукцията на рапица за 2017/18 е оценена на 72,1 млн.тона, което е спад с 0,6 млн.тона спрямо прогнозата от месец август . Крайните запаси от реколта 2016/17 г. се оценяват на 5,91 млн.тона, а прогнозата за запасите от 2017/18 е за количества от 5,03 млн. тона.

Данните на агенция „Стратиджи Грейнс“ относно прогнозата за производството на маслодайни култури през месец септември показват, че рапицата в ЕС ще бъде 21,65 млн.тона, от слънчоглед 8,68 млн.тона, от соя 2,58 млн.тона. Това показва спад, а при слънчогледа – растеж.

Прогнозата на ЕК за световното производство на маслодайни култури е за достигане на още по-високи рекордни стойности от 579 млн.тона, от които рапица 72,1 млн.тона, соя 348,4 млн.тона и слънчоглед 47,4 млн.тона. На ниво ЕС продукцията се ранява на 34,3 млн.тона, от които рапица 22,3 млн.тона (21,9 млн.тона при прогнозата през август), слънчоглед 9,2 млн.тона (8,7 млн.тона при августовската прогноза), соя 2,7 млн.тона (2,6 млн.тона през август).

ФОБ цената на европейската рапица бележи спад през втората седмица на периода, но до края на периода, цените възстановяват нивата си от 367,5 евро/тон.

Leave a Comment