Богата конгресна програма на Агра 2018 и БГ филм „Заграбването на земята“

Агра 2014, палата 13Програмата на изложбата „Агра 2018“, която ще се проведе в Международен панаир Пловдив от 21 до 25 февруари, е с богата делова програма. Още в първия ден на откриването й от Националната служба за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на младите и малките земеделски стопани. В същия ден по инициатива на националния омбудсман ще се проведе дискусия за детското и ученическо хранене и средиземноморската диета. По-късно Българската асоциация за растителна защита ще проведе Общо събрание.

Във втория ден, 22 февруари, биологичното земеделие ще е в центъра на вниманието. Конференцията е организирана от Фондация „Биоселена“. В ранния следобед ще се прожектира филма „Заграбването на земята“, чиито автори са от Екологично сдружение ЗА ЗЕМЯТА. В същия ден Селскостопанска академия организира Кръгла маса за биологичното отглеждане на трайни насаждения.

И в петък „био“-то е в центъра на конгресните събития. ВУАБРР организира „Ден на биологичното земеделие 2018“.

В друг семинар, иницииран от Националния съюз на градинарите в България (НСГБ) са вместени презентацията на д-р Звездомир Желев за прогнозни модели за третиране срещу вредители, както и доклад на Мариана Милтенова, председател на Националния съюз на градинарите в България. Ще бъде представена и книгата на проф. Христо Симидчиев „За хидропониката от А до Я“.

В конференцията „Храни с географски означения“ участие ще вземе евродепутатът Момчил Неков.

От 13:00 до 17:00 часа  Селскостопанска академия организира Кръгла маса на тема „Повишаване на ефективността в животновъдството и опазване на генетичните ресурси“.

И тази година посетителите на изложбите в панаира ще могат да се включат в томбола с щедри подаръци.

ПРОГРАМА НА ДЕЛОВИТЕ ПРОЯВИ

21.02.2018 – сряда

10.00
Пресконференция по повод официалното откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА , ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ДИБЛА , Био Агра
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор:Международен панаир Пловдив

11.30
Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ДИБЛА , Био Агра
Място: палата 6
Организатор:Международен панаир Пловдив

13.30- 17.30
Семинар: ,,Възможности за подпомагане на млади фермери и малки земеделски стопанства по ПРСР 2014-2020 чрез мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“
Представяне на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Подаване на проектни предложения по ПРСР 2014-2020 чрез ИСУН 2020
Възможности за подпомагане на млади фермери по ПРСР 2014-2020 чрез мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“, в т.ч. информация за условията на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020
Възможности за подпомагане на малки земеделски стопанства по ПРСР 2014-2020 чрез мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“, в т.ч. информация за условията на подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020
Дискусия
Индивидуални консултации за земеделски стопани
Лектори: Експерти от НССЗ
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: ,,Национална служба за съвети в земеделието“

14.00-15.30
Дискусионен клуб ,,Детско и ученическо хранене. Средиземноморска диета“
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Национален Омбудсман, Министерство на здравеопазването, Министерство на Образованието и науката, съвместно с  ,,Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите“

14.00-18.00
Общо събрание на Българска асоциация за растителна защита
Място: Зала 1, палата 6
Организатор: ,, Българска асоциация за растителна защита“

22.02.2018– четвъртък 

09.00-13.00
Семинар: ,,Основни насоки при обеззаразяването на семената в зърно производството – слънчоглед, царевица, нахут, картофи“
Място: Конферентна зала, палата 13
Организатор: ,,Амитица“

9.30-17.00
Конференция ,,Биологичното земеделие в България, повече иновации за по-добри резултати“ 
Панел 1: ,,Биологичното земеделие в България и Европа: какво ново?“
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.15 Откриване
10.15 – 10.45 Нов регламент за биологично производство на Европейския съюз – след 7 години дискусии решението е взето: какво предстои и от кога влиза в сила?
10.45 – 11.00 Нова наредба за биологичното земеделие в България – представя МЗХГ
11.00 – 11.30 Мнението на фермерите – представяне на Българска асоциация Биопродукти
11.30 – 12.30  Дискусия
12.30 – 13.30 Обяд с фермерски храни
13.30 – 14.10 Премиера на филма „Заграбването на земята“ – Екологично сдружение ЗА ЗЕМЯТА
14.10 – 14.30 Представяне на авторите и героите на филма, дискусия
Панел 2: Повече иновации за по-добри резултати
14.30 – 15.00 Иновации и добри практики в биологичното земеделие от цял свят – как да стигнем до тях? Представяне на платформата FARMKNOWLEDGE – агр. Петър Киров, Биоселена
15.00 – 15.30 Регулиране на плевелите в зърнените култури биологично производство – резултати от изпитването на щригелна брана в 3 български био ферми Петър Киров
15.30 – 16.00 Иновативен метод за сеитба на царевица – резултати от изпитването на метода Зелено торене и директна сеитба в две български био ферми – агр. Николай Тихов, Биоселена
16.00 -16.30 Иновативна технология за защита на овошки и лозя от зимен слънчев пригор, напукване на кората и късните пролетни слани – агр. Божидар Петков, Балкан Био Фрукт
16.30 – 17.00 Дискусии и закриване на конференцията
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: Фондация за биологично земеделие ,,Биоселена“

11.00-13.00
Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“; 
Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие
Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди
Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди.  Приложение на био стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.
Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта
Устойчив резултат, независещ от почва и климат
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: ,,Класик Грийн“ЕООД

13.00-17.00
Кръгла маса:„Перспективи за развитие на биологичното земеделие по отношение на трайните насаждения в България“;
Подходящи овощни сортове за биологично земеделие;
Алтернативни методи за борба с плодовите червеи в овощните градини;
Влияние на бактериален тор BIO-ONE, течен концентрат върху някои агробиологични и технологични показатели на лози от десертен сорт Приста;
Основни технологични елементи при биологично отглеждане на някои овощни култури;
Състояние, проблеми и перспективи за развитие на биологичното малинопроизводство в България;
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

13.30-17.00
Семинар ,,Ефективни торове за качествено хранене на трайните насаждения“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: ,,Континвест“ООД

19.30
Вечер на изложителя
Място: парк-хотел ,,Санкт Петербург“
Организатор: Международен панаир Пловдив

23.02.2018– петък

9.30- 13.00
Ден на биологичното земеделие 2018
Юбилейна международна научна конференция
„Биологично земеделие и устойчиво развитие“
9.30-10.00 Регистрация
10.00-10.30 Откриване и приветствия
10.30-12.30 Работа по дискусионни панели
12.30-13.00 Постерна сесия
Място: зала България
Организатор: ВУАБРР

10.00-13.30
Семинар: ,, Конкурентоспособно  производство на плодове и зеленчуци“
10.00 – 10.30 Нови решения на стари проблеми при растителна защита и хранене в областта на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството
лектор: инж. агроном Мирослав Петков, „Амитица“ ООД
10.30 – 11.20 Безплодието при овощните растения
лектор: проф. Иван Желев
11:20 – 12:10 Приложение на прогнозни модели при болести по ябълка, череша и лоза
лектор: гл. ас. д-р Звездомир Желев – Центъра за интегрирано управление на болести към Аграрния университет и преподавател в катедра „Фитопатология“
12.10 – 12.45  „От А до Я за хидропониката“
лектор: проф. Христо Симидчиев
12.45 – 13.05  Актуална информация за проектите, изпълнявани от НСГБ
докладва:инж Марианa  Милтенова
13.05 – 13.30  Въпроси и дискусия
Място: Конферентна зала, палата 13
Организатор: ,,Национален съюз на градинарите в България“ и ,,Амитица“

9.30- 13.30
Конференция ,,Храни с географски означения – възможности за местно развитие и достъп до нови пазари” 
09.00 – 09.30 Регистрация
09.30 – 09.45 Откриване
09.45 – 11.30 Панел 1: България в Базата данни за храни с географски означения и традиционно- специфичен характер
Момчил Неков, депутат в Европейския парламент – Кампанията „Да защитим българския вкус” и европейски механизми за подпомагане на храни със защитени наименования (очаква се потвърждение)
Представител на Министерство на земеделието, храните и горите – Същност на процедурата за кандидатстване за ЗНП/ЗГУ и предизвикателства пред производителите
Илиян Костов, експерт по безопасност на храните, Център за оценка на риска по хранителната верига – изисквания за безопаснаст на храните
Личният опит в използването на географските означения – производители на Горнооряховски суджук, Българско розово масло, Странджански манов мед и месо от Източнобалканска свиня
11.30 – 11.45 Кафе пауза
11.45 – 12.45 Панел 2: Българските храни с географски означения – ползи, предизвикателства и възможности за малкия бизнес и развитието на селските райони и туризма
Десислава Димитрова, Slow food в България – Географските означения ката инструмент за съхраняване на бита, традиционното знанието, и природните дадености в селските райони
Иван Пенов, Фондация „Земята- източник на доходи“ – Дребните земеделски производители и защитените географски означения на земеделски продукти
Георги Гърневски – МЕТР – Предлагането на храни от малки производители в големите търговски вериги – предизвикателства и възможности.
Димитър Николов, ресторант „Багри”, София – Да предлагаш фермерски храни
12.45 – 13.30 Коктейл
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Фондация ,,Земята източник на доходи“

11.00-13.00
Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“; 
Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие
Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди
Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди.  Приложение на био стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.
Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта
Устойчив резултат, независещ от почва и климат
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: ,,Класик Грийн“ЕООД

11.00-12.00
Презентация на Карпатен Груп Румъния
Място: Гурме Зона в палата 11
Организатор: Карпатен Груп Румъния

13.00-17.00
Кръгла маса: „Повишаване на ефективността в животновъдството и опазване на генетичните ресурси“.
Българската Мурра, като генетичен ресурс;
Националният генофонд в птицевъдството – състояние и переспектива
Опазване на генетичните морски ресурси в Черно море – калкан (Scophthalums maximus)
Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море.
Отглеждане на зарибителен материал от бяла риба (Sander lucioperca L.) в поликултура.;
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

13.30-17.00
Семинар ,,Ефективни торове за качествено хранене на оранжерийните култури“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: ,,Континвест“ООД

14.00-18.00
Презентация ,,Биологичен контрол в растителната защита“
Място: зала 1, палата 6
Организатор: ,,Биопланет“

14.30-18.00
Кръгла маса ,, Фермери на бъдещето – прецизно земеделие“
14.30-16.00    Среща на потенциалните партнъори
16.00-16.30 Кафе пауза
Място : зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: ,,Лесотехнически университет“

16.30-18.00 Кръгла маса ,,Проблеми в селското стопанство“ 
Място : зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: ,,Лесотехнически университет“

25.02.2018– неделя

13.00
Теглене на печелившия талон от попълнената анкетна карта за посетители  
Място. палата 6
Организатор. Международен панаир Пловдив

 

Leave a Comment