Демонстрация по проекта PLAID събра студенти и експерти при иновативна ферма в с. Момино

ферма на Георги Матански, слънчеви панели

Как слънчеви панели на покрива на обора могат да заменят стандартните бойлери и да осигурят на фермера значителни икономии на електроенергия, а също така и комфорт в обслужването на животните. Тази зададена тема събра в края на миналата седмица  студенти от Тракийския университет и експерти от Националната служба за съвети в земеделието в кравефермата на Георги Матански в с. Момино село, община Раковски. В стопанството пристигна част от екипа, който е ангажиран с проекта PLAID, финансиран по „Хоризонт 2020“ от ЕК. Въпреки че фермата на Георги Матански не е включена към проекта, ръководителят от НССЗ Димитър Ванев съобщи, че идеята е да се покажат на повече специалисти от съветническата служба интересни стопанства, за да могат те, при срещите си с фермери, да ги запознаят с различни възможности за инвестиции.

За използването на енергия от възобновяеми източници, в случая – слънчевата, разказа и собственикът на семейната ферма Георги Матански:

Георги Матански

Георги Матански

„Ползата е огромна. С топлата вода измиваме доилната инсталация, за което иначе отива много енергия. Топлата вода се използва и в санитарните помещения – бани, мивки. С нея отопляваме и стаите на персонала. Мощността е около 45 киловата и е предостатъчна за нашата ферма. Преди работехме с обикновени бойлери. Икономиите, които реализираме годишно не са в проценти, а в пъти. И по-точно разходите ни за енергия намаляха 3-4 пъти. Още първите месеци или нека кажа първата година инвестицията се изплати напълно. Постигнахме хигиена на много високо ниво, проблемите с мандрите отпаднаха. Инсталацията е от 2015 г. и е на стойност 25 хил., а моето участие е 4 хиляди. Инвестицията е по норвежка програма. Тракийският университет и фондация „Биоселена“ бяха ръководители на проекта“, разказа Матански, който отглежда около 150 животни.

Димитър Ванев: Учим фермери как да заснемат демонстрации в стопанствата си и да ги популяризират в интернет
Димитър Ванев

Димитър Ванев

Г-н Ванев, разкажете за проекта PLAID, чието изпълнение ръководите?

По проекта има различни видове демонстрации, които се правят пред фермери и студенти. След края на демонтрацията ще съберем всички участници, за да кажат какво им е харесало. Тук в момента има студенти и експерти от Службата за съвети в земеделието – зооинженери. Идеята е после тази информация да се представи пред фермери, така че да могат да я ползват. А отделно ние по самия проект ще изследваме по какъв начин протича една демонстрация. Проектът се прилага в още 14 държави. Ще се направи едно общо изследване и ръководство как е най-добре да проведеш една демонстрация, така че участниците в нея да научат най-много.

Колко демонтрации са предвидени по проекта?

По проекта имаме 4 пилотни ферми у нас. Но общо за международния проект има още четири ферми в Швейцария, четири във Англия и две в Шотландия. Целта е да обучим фермерите да си заснемат демонстрациите. В момента е много модерно и ново, но става все по-популярно самите фермери да си снимат демонтрации, да ги качват в интернет и други фермери да ги гледат. Дори има такива земеделци, които започват да печелят от видеата допълнителни доходи, защото фирми, които рекламират различни препарати или техника, виждат че техните сайтове или блогове са много посещавани, и публикуват банери в тяхното пространство. Но, разбира се, не рекламите са целта на фермерите. Те го правят, за да са полезни – и за себе си, и за другите.

Кои са фермите, които сте избрали да участват в проекта?

Едната е „Агро Устина“ в село Устина, област Пловдив, където отглеждат кози от месодайната порода Боер. Другата е „Чифлик Ливади“ в Дамяница. Тя е за пасищно отглеждане на кокошки. Третата е високопланинска животновъдна ферма в района на Петрохан за телета за месо. Там животните се отглеждат само пасищно, месото им е много чисто и фермерът сам го обработва по всички правила. Четвъртата ферма е за биологично производство на вино и други култури в района на Плевен. Тя е на г-жа Албена Симеонова. Там ще се демонстрира ползването на биологични препарати.

А фермата на Георги Матански?

Тази ферма, заедно със стопанството на „Хелга – Светла Стоянова“ в Плевен, което е за зърнопроизводство, но в него има иновационни центрове на различни компании, са извън проекта. Но са интересни и затова правим демонстрации и в тях. Например този юли в „Хелга“ имаше демонстрации на хотели за диви пчели. Според демонстраторите 40-50% от опрашването на земеделските култури се извършва именно от дивите пчели. Правят се дървени хотели, в които пчелите живеят без да са на земята. Създадени бяха буферни цветни ивици, до които пчелите стигат, но не преминават нататък към културите, които се пръскат. Демонстрацията показа как може да се опазва природата и едновременно с това да се ползват и съвременни препарати.

Във фермата на г-н Матански показахме използването на слънчева енергия в една семейна ферма.

Leave a Comment