По схемата „Училищно мляко“ са одобрени 125 доставчици, от които 98 търговци

маришки овце изложба, дете125 са одобрените доставчици по схемата „Училищно мляко“. От тях 98 са търговски дружества, 15 – производители, 11 – учебни заведения и 1 – община. Това е част от отговора на земеделския министър Румен Порожанов на въпрос на депутата Светла Бъчварова, зададен на 30 октомври и изискващ писмен отговор.

От отговора не става ясно дали част от търговските дружества не са дъщерни фирми на млекопреработвателни предприятия. У нас имаме действащи 213 млекопреработвателя (към 2016 г.).

Въпросът е във връзка с мухлясалия кашкавал, доставен на училища в района на Сливен от „Млечни продукти Тракия“ЕООД, което е дъщерно дружество на преработвателя от Хасково „БМК холдинг“.

Друга част от въпроса касае как се определят цените на продуктите по училищните схеми, по които се плаща на доставчиците. Министърът пояснява, че цените се определят по методика, като се използва информация от различни източници, в това число и Системата за агропазарна информация (САПИ). „За целите на методиката Министерството на земеделието, храните и горите обработва и анализира данните, и предоставя изчерпателна ценова информация на ДФ „Земеделие“ ежегодно, включително и за настоящата година“, посочва министърът.

Изборът на доставчици пък се базира на преценката дали заявителите могат да изпълнят изискванията за безопасност и качество на продуктите, да извършват регулярни доставки и да има изрядно счетоводство.

 

Leave a Comment