Производителите на зеленчукови разсади искат правила, стимули за клиентите и схема за подпомагане

Завод за разсади на ПолимексПроизводителите на зеленчукови разсади ще предложат на земеделското министерство да обърне по-голямо внимание на дейността им, което ще е от полза за целия сектор Зеленчукопроизводство.  Днес шест от фирмите, които се занимават с разсадопроизводство, се срещнаха в офиса на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция /БАПОП/, чиито членове са, за да обсъдят исканията си към МЗХГ.

В страната има множество дребни разсадопроизводители, които обаче не са лицензирани към Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, и съответно са извън нейните фитосанитарните проверки. Тяхната продукция не се контролира и чрез нея могат да се разпространят болести по съответните зеленчуци. Това от своя страна е свързано и с финансови щети за клиентите им. Затова е необходимо да се създадат критерии, по които да се извършва разсадопроизводството, и да се изиска всеки, който се занимава с тази специфична дейност, да бъде лицензиран.

Фирмите, които работят професионално и са инвестирали значителни средства в оранжерийните разсадопроизводителни бази, не се подпомагат по никакъв начин, освен по схемата за плащане на площ, тоест с около 32 лева/декар. В същото време те имат огромни разходи за отопление на оранжериите през зимата, защото точно в най-студените месеци идват основните поръчки за производство на разсади на домати, краставици, пипер и други зеленчуци.

Разсадопроизводителите ще настояват пред министерството клиентите им да получават материален стимул за това, че ползват произведени по правилата здрави и закалени разсади.

Те ще поискат още да бъде създадена специална схема за подпомагане на стоковото производство на разсади. „По същество, нашето производство е оранжерийно и високоразходно, но не участваме нито в обвързаното подпомагане за оранжерии, нито в обвързаното подпомагане за зеленчуци“, поясни Георги Христов, собственик на „Полимекс – София“.

Професионалните разсадопроизводители, членове на БАПОП, ще потърсят писмена подкрепа за исканията си и от други асоциации и сдружения в сектор Зеленчуци. До края на януари те ще подготвят обосновано писмо до министерството и ще го внесат.

Завод за разсади, Полимекс София

 

Leave a Comment