Деловата програма на Агра 2019 – какво, къде, кога

Международен панаир ПловдивВ 11:30 часа на 20 февруари, сряда, ще бъдат открити изложбите Агра 2019, Винария и Фудтех в Международния панаир в Пловдив. 

20 февруари, сряда

Два часа по-късно, в 13:30 ч ще започне семинар за възможностите пред малките и младите земеделци, организиран от Националната служба за съвети в земеделието и с участието на Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели, Националната асоциация на младите фермери в България. Форумът ще е в Конгресния център, зала „България“ и е част от деловата програма на изложбата.

Банка организира в първия ден на изложението от 14 часа презентация за иновациите и новите технологии чрез подмярка 16.1 – от 14 до 15 часа в зала в палата 7. Същият семинар ще има още едно издание – на 22 февруари.

Националният омбудсман Мая Манолова ще участва в дискусионен клуб за детското и ученическо хранене в Пресклуба. Началото е в 14:00 часа. В организацията на събитието участват още Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

21 февруари, четвъртък

Този и следващият ден са посветени на биоземеделието. От 9:30 ч в зала България, Конгресен център, Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите (ВУАБРР) ще проведе юбилейна международна конференция на тема „био“. 

22 февруари, петък

На същото място от 9:30 до 17 ч фондация „Биоселена“ организира конференция „Биологичното земеделие в България, повече иновации за по-добри резултати“.

От 9.00 до 12.30 ч в Пресклуба ще се проведе кръгла маса ,,Предизвикателства и възможности за развитие на малките стопанства“, осигурена от Фондация „Земята – източник на доходи“.

В конферентната зала на палата 13 от 11.00 часа ще започне семинар „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“. Организатор е Асоциацията на земеделските производители в България.

23 февруари, събота

В Пресклуба на панаира от 10:30 часа започва семинарът на Националния съюз на градинарите в България на тема „Иновативни решения и политики за развитие на сектор „Плодове и зеленчуци“

Забележка: Агро Пловдив не е посочил в програмата фирмените рекламни презентации. В дните на Агра ще се проведат още семинар на Асоциацията на месопреработвателите в България на 21 февруари и конференция на Съюза по хранителна промишленост на 22 февруари. 

 

 

Leave a Comment