Увеличава се списъкът на карантинните вредители, от които БАБХ трябва да пази границите ни

Предложени изменения и допълнения в Наредба 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол увеличава ангажиментите на Българската агенция по безопасност на храните за опазването на страната ни от нови карантинни вредители. Те са добавени към приложенията в наредбата.

Fromabove_Aromia_BungiiВ новите текстове са включени и специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза, поради вероятността да бъдат гостоприемник на определени вредители.

С наредбата се регламентират контролните функции на инспекторите, извършващи фитосанитарен контрол при осъществяване на внос и транзитно преминаване, износ и реекспорт на растения, растителни продукти и други обекти; редът, по който растенията се движат, респективно, произвеждат, отглеждат, съхраняват и търгуват на територията на България и ЕС; фитосанитарните мерки, предприемани в случаите на опасност или при установяване на карантинни вредители, при внос или на територията на страната и налагане на принудителни мерки, в т.ч. унищожаване.

Leave a Comment