МЗХГ: Сеитбата на рапица изостава с 65%, предсеитбената обработка за житни с 14%

сеитба на пшеницаКъм 12 септември 2019 г. в сраната е извършена предсеитбена подготовка на 2 501 507 дка и дълбока оран на 1 091 211 дка, съобщават от статистиката на Министерството на земеделието, храните и горите.

Намалението на подготвените за сеитба площи на житни култури е съответно с 14,4% и 18% по-малко спрямо същия период на 2018 г.

В страната са засети вече 123 131 дка със зимна маслодайна рапица, 2 570 дка с пшеница и 1 100 дка с ечемик.

В сравнение с отчетените по същото време на 2018 г., засетите площи с маслодайна рапица изостават с 65,3%. Сеитбата на пшеница и ечемик през настоящата година стартира на по-ранен етап спрямо предходната година.

Leave a Comment