Делът на селското стопанство в брутната добавена стойност на България се срути от 4,7 на 3,9%

дял селско стопанство

Делът на аграрния сектор в брутната добавена стойност (БДС) на страната буквало се е срутил от 4,7% на 3,9 на сто през 2018 г., показват обобщените данни в последния Аграрен доклад, който бе одобрен от правителството преди броени дни. Това е по изчисления на Националния статистически институт. Сравнителната графика показва, че през 2014 г. БДС на селското стопанство е била 5,2%, през следващите три години се е задържала на 4,7%, а миналата година е паднала с 0,8 процентни пункта до 3,9 процента.

Утешително се добавя, че според предварителните сезонно изгладени данни на НСИ, през първото и второто тримесечие на 2019 г. общата БДС за икономиката на страната нараства съответно с 3,3% и 3,7% спрямо съответния период на 2018 г. в реално изражение. По отношение на БДС, формирана от аграрния отрасъл, предварителните данни сочат леко увеличение на годишна база в реално изражение с 0,1% през първото тримесечие на 2019 г. и ръст от 3,9% през второто тримесечие.

Индустрията също губи от участието си в БДС през годините, като от 27% през 2014 г. намалява до 25,8 на сто през 2018 г.

Намаляващият резултат от двата сектора се прехвърля към „Услуги“, чиито дял расте. През 2014 г. добавената стойност на услугите е била 67,8%, а през миналата година 70,3%.

 

 

Leave a Comment