Борсата до с. Първенец ще раздаде 70% от печалбата си като дивидент

тържището до ПървенецПловдивското тържище „Родопи-95″АД, по-известно като „борсата до Първенец“, е пред отчетно-изборно Общо събрание на акционерите. То не може да се проведе преди да отмине извънредното положение в страната, въведено от 13 март заради Ковид-19. „Веднага след това обаче ще обявим дата за провеждане на събранието“, съобщи изпълнителният директор Илия Гатев.

Акционерното дружество има около 6700 дребни акционери, които около май-юни ежегодно получават дивидент от акциите, които притежават. Преди да се раздаде печалбата, събранието трябва да приеме финансовия отчет и да одобри какъв размер от печалбата ще бъде раздаден. Тази година акционерите ще трябва да изберат и нов Надзорен съвет, който след като бъде утвърден, ще определи членовете на Управителния съвет, които от своя страна ще изберат изпълнителен директор.

„Ще предложим около 70% от печалбата да бъдат раздадени като дивидент“, обясни Илия Гатев. „Така акционерите ще получат приблизително по 0,36 лв. на акция – толкова, колкото получиха и миналата година“.

Заради пандемията редът за провеждане на Общото събрание ще бъде направен така, че то да се проведе при мерки за защита от зараза.

Leave a Comment