Удобна ли е ви ПРСР, за да модернизирате стопанството си?

Фондация Смарт Агростарт търси с анкета вашата преценка за качествата и недостатъците в инвестиционните мерки по програмата

Смарт АгростартПред прага на следващия програмен период Фондация Смарт Агростарт изследва в рамките на проекта „Заедно за българското село!“ обществения отглас за инвестиционните мерки в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Програмата без съмнение ще продължи да действа и през мандата на земеделския еврокомисар Януш Войчеховски. Амбициите на новия състав на Европейската комисия е земеделието да продължи да се модернизира и да използва повече иновации, така че да увеличи благосъстоянието на фермерите, съхранявайки биоразнообразието, почвата и водите. ПРСР е сред най-важните инструменти за постигане на тези цели.

В тази връзка Смарт Агростарт пита в анкета земеделците: Удобна ли ви е настоящата ПРСР или смятате, че е необходимо прилагането на инвестиционните мерки да се подобри?

Отговарят ли прилаганите мерки от ПРСР на инвестиционните нужди и намерения на земеделските стопанства в страната? Необходимо ли е разделение на бюджета за инвестиции в мерките на ПРСР по сектори – растениевъдство, животновъдство и др.? Кои са ключовите инвестиции за различните видове стопанства? Необходимо ли е да се разграничат понятията „модернизиране“ и „иновации“, като се стимулира по-осезаемо въвеждането на иновации в стопанствата? Какъв трябва да е процентът на подкрепа? На тези и други въпроси търси отговори анкетата, чието попълване отнема не повече от 5 минути ТУК.

Севдалин Севов показва доилната зала, която обслужва едновременно 72 овцеОсобено важно да се чуе общественото мнение по една от най-скъпите програми на ЕС, каквато е ПРСР. У нас много от инвестиционните мерки в програмата предизвикаха огромен интерес през последните години. Други мерки пък останаха с неизразходвани бюджети, поради малкия брой кандидатствали. Трети така и не видяха бял свят… Имаше и фермери, които просто не пожелаха да се обвързват със срокове, проверки, заложени увеличения на работния състав и по-добри резултати в стопанството.

Затова предлагаме да споделите какви промени бихте желали да видите в следващата програма.

Накъде ще бъдат насочени приоритетите на ПРСР и как ще бъдат конструирани новите мерки зависи в голяма степен от добрия анализ на сегашната програма. От особена важност е както грешките, така и добрите практики да бъдат взети под внимание. Но едно е сигурно – модернизирането на земеделските стопанства ще остане сред приоритетите на Програмата, тъй като то е залегнало в основите на нейното създаване.

Ето защо всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/modernizirane-na-zemedelskite-stopanstva/.

Leave a Comment