Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – Анкета

Има ли предпоставки за приемане на Закон за браншовите организации в България и какви са обществените нагласи в тази посока?

заедно за българското селоВъпреки, че (поне) на три пъти в последните 10 години е повдиган и сериозно обсъждан въпросът за създаване на Закон за браншовите организации в агро-хранителния сектор, такъв все още няма. Темата се оказва особено „гореща“, когато „изплува“ на дневен ред, но някак бързо потъва сред останалите политически теми и вълнения на деня. Едва ли обаче някой има съмнение, че е необходима организация на дейността на браншовиците в агро-хранителния сектор, както и ясни критерии за техните функции и представителност. Ето защо, чрез своята анкета в рамките на инициативата „Заедно за българското село!“, фондация Смарт Агростарт търси отговори на някои основни въпроси по темата.

Анкетата съдържа допитвания, свързани с поддържането на официален регистър на организациите в сектора, с това дали дадено членство трябва да е задължително или доброволно за производителите, за ограничаването на броя на асоциациите и въвеждането на официални критерии за тяхната представителност.

Наличието на огромен брой организации, несъответстващ на производителността и броя на земеделските стопани, липсата на структура и алгоритъм при вземането на решения в даден бранш и съмнителната представителност на много от организациите, които в крайна сметка преговарят на най-високо ниво, защитавайки интересите на „не-съвсем-ясно-кого“ прави провежданата анкета актуална във всеки един момент до въвеждането на ясно регламентиране по темата. Предшестващата документите дискусия обаче изисква прозрачност и широка обществена ангажираност.

Попълването на анкетата ТУК ще даде представа за общата нагласа на обществеността по отношение на организирането на дейността на браншовите организации в сектор „Земеделие и храни“.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/organizaciya-na-dejnostta-na-branshovite-organizacii-ot-agro-hranitelniya-sektor/ .

Leave a Comment