Световен ден на водата – наводнения и суши в света, и 230 хил. дка поливна земя в България

vue generale pivot 20Днес е Световният ден на водните ресурси. Към 2030 година светът ще се сблъска с глобален дефицит на вода, пише в ежегодния си доклад ЮНЕСКО, публикуван по случай днешния Световен ден на водните ресурси.

Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода. Достъпът до чиста питейна вода е сред основните човешки права според организацията.

Как е у нас?

Водното богатство на България не е голямо. По водни ресурси на човек от населението страната ни се нарежда на едно от последните места в Европа. Бедни на водни запаси са още Албания, Прибалтийските страни и Белгия.

По средногодишни данни за периода 1974-2006 г. постоянният ресурс на прясна вода у нас е изчислен на 71,245 милиарда м3 или 9419 м3 на човек, цитират информацията от Зелени закони.

Най-големите консуматори на вода са ВиК дружествата, а не малките водохващания. В картината на цялото водоползване на повърхностни и подземни водоизточници (без р. Дунав) в страната, потреблението от подземни води е около 15%. В години на засушаване се увеличава изземването на подземни води, които достигат до 30% от цялото водопотребление. 

Обработваемите земи, които се поливат чрез „Напоителни системи“ЕАД, през 2020 г. са не повече от 230 хиляди декара, докато през 2000 г. са били над 5 милиона декара.

Преди 2010 г. бяха окрадени помпени станции на държавното дружество, тръбопроводи за деривации бяха нарязани за скрап.

Днес основният клиент на „Напоителни системи“ са оризопроизводители от областите Пловдив, Пазарджик и Стара Загора.

Във влажни зима като тазгодишната фермерите наблюдават с ужас как язовирите на „Напоителни системи“ се източват, за да не прелеят, а водите им отиват в реки и оттам в други страни или просто стават част от водния кръговрат.

В същото време в страната не се планира изграждане на нови резервни водоеми, които да съхранят зимно-пролетните води и да се използват през все по-горещото и сухо лято, което миналата година нанесе огромни щети на земеделците от Североизточна и Източна България. В Плана за възстановяване и устойчивост, откъдето ще получим над 10 млрд. лева от ЕК, са планирани към 848 милиона лева за рехабилитация на съществуващи 265 обекта на „Напоителни системи“.

По мярка 4.3 от ПРСР, отворена през 2020 г., държавната фирма ще усвои малко под 90 милиона лева за 26 обекта.

В същото време земеделските производители не вярват, че поливната вода ще стане достъпна – като количество и цена, и искат в инвестиционните програми подпомагане за създаване на собствени поливни системи.

 

Leave a Comment