Четвъртият земеделски зам.-министър гостува в Деня на фермера на ИРГР в Садово

Министър Бозуков освободи трима директори на горски предприятия
Новият зам.-министър Георги Събев и председателят на Селскостопанска академия Мартин Банов (отляво на дясно) в института в Садово

Новият зам.-министър Георги Събев и председателят на Селскостопанска академия Мартин Банов (отляво на дясно) в института в Садово

Неоповестеният още от правителството четвърти заместник-министър на земеделието имаше своята първа делова изява в деня на фермера, който се проведе днес в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ в град Садово.

Георги Събев прочете приветствие от министър проф. Христо Бозуков с признателност към труда на научния състав на института.

По-късно Георги Събев поясни пред Агро Пловдив, че вече девет години е съветник на българските евродепутати Момчил Неков, Иво Христов и други. От 2014 г. той следи работата в парламентарната Комисия по селско стопанство, а от 2019 -а и Комисията по рибарство и аквакултури.

Дипломиран е в специалността Международен бизнес във Финландия и е завършил магистратура по икономика на хранителната индустрия.

Георги Събев поясни, че негови ресори в министерството ще са европейските политики, в това число и новата Обща селскостопанска политика, политики в рибарството, международно сътрудничество с европейските институции.

Междувременно от МЗХГ съобщиха днес за промени в ръководните състави на държавните горски предприятия.

В „Югозападно държавно предприятие”- Благоевград са освободени членовете на Управителния съвет Мария Маринова и инж. Ваня Каменова.

В „Югоизточно държавно предприятие”-Сливен за директор до провеждане на конкурс е назначен Димчо Радев, а Георги Йорданов е освободен като член на Управителния съвет.

В „Южноцентрално държавно предприятие”-Смолян, „Северозападно държавно предприятие”-Враца и „Североизточно държавно предприятие” е освободен целият състав на органите на управление. Здравко Бакалов е назначен за директор на предприятието в Смолян, а Ради Иванов на това в Шумен, до провеждане на конкурс. Досегашният заместник-директор на „Северозападното държавно предприятие” Атанас Златков е упълномощен да изпълнява длъжността директор.

В „Северноцентрално държавно предприятие”-Габрово са освободени членовете на органа на управление доц. д-р инж. Георги Костов и Иван Степанов.

 

Leave a Comment