Европарламентът подкрепи инициативата „Край на клетките“, на ход е ЕК

пъдпъдъциЕвропейският парламент прие предложение за резолюция за европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ и призова Европейската комисия да подобри стандартите за хуманно отношение към животните в целия ЕС.

Българската организация „Четири лапи“ взе активно участие в европейската инициатива. През 2019 г. много българи се подписаха в подкрепа на искането. Общо в ЕС инициативата бе подкрепена от 1,4 милиона граждани, над 170 организации, от учени и известни личности. „Край на клетките“ бе приветствана от представители на комисията на Европейския парламент по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) и комисията по петиции (PETI) на съвместно изслушване на 15 април.

Европейският парламент призовава Комисията да вземе в предвид исканията на гражданската инициатива „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) в контекста на настоящото преразглеждане на Директива 98/58/ЕО и в съответствие със Зеления пакт на ЕС и със стратегията „От фермата до трапезата“ и да предложи законодателни инструменти за справедливо и устойчиво земеделие, както и да преразгледа Директива 98/58/ЕО на Съвета с цел постепенно прекратяване на използването на клетки в животновъдството в ЕС, като се направи оценка на евентуалното постепенно прекратяване до 2027 г., посочват от „Четири лапи“.

Понастоящем в ЕС кокошките носачки и зайците са затворени в пространства с размерите на лист хартия А4. Свинете майки трябва да прекарват почти половината от всяка година в боксове, в които дори не могат да се обърнат. Телетата, гъските и пъдпъдъците също се затварят за част от живота си в клетки, в които не могат да изпълняват елементарно естествено поведение. Европейските депутати се съгласиха за необходимостта от прекратяване на тези практики. Те също така подчертаха необходимостта да се гарантира, че всички продукти на пазара на ЕС, включително внесените от трети страни, отговарят на бъдещите стандарти за хуманно отношение към животните. Те подчертаха и необходимостта от осигуряване на адекватни стимули и финансови програми в подкрепа на земеделските производители по време на прехода.

Въпреки признаването от ЕС на животните за същества с усещания, над 300 милиона прасета, телета, пилета, патици, пъдпъдъци и зайци все още са принудени да живеят в клетки в Европейския съюз днес.

 

Leave a Comment