Ще повлияе ли новата съдебна карта на живота в селските райони?

Закриването на съдилища в малките населени места има за цел да повиши компетентността при вземането на решения по съдебни казуси, но как това ще се отрази на бизнеса и живота?

темидаПроектът „Съдебната реформа си ти“ на Фондация „Смарт Агростарт“ се допитва до заетите в земеделието и живущите в селските райони на България за мнението им по въпроса за подготвяната нова съдебна карта на България.

На пръв поглед един чисто юридически въпрос се оказва от голямо значение за сектора, тъй като е възможно да се стигне до закриване на редица съдилища в малките населени места.

Считате ли, че това ще затрудни достъпът до съд на земеделците, които нерядко спорят за земи или се защитават срещу санкции и откази на администрацията? Или смятате, че е по-добре споровете ви да се решават от по-отдалечен, но по-квалифициран съд? По тези и още въпроси, можете да дадете мнение в анкетата. Всяко мнение е от значение!

Инициативата „Съдебната реформа си ти“ има за цел да въвлече заетите в земеделието и живущите в малките населени места, в реформата на съдебната система и да сондира нагласите им. Секторът формира немалка част от икономиката на страната, а ефективната съдебна система е задължителна предпоставка за добрата бизнес среда в една държава. Затова от фондация Смарт Агростарт си поставят за цел тези заинтересовани групи да бъдат включени при взимането на решенията за промени.

Темата с новата съдебна карта на България беше доста нагорещена през последните месеци, като срещу избрания нов модел възроптаха редица съсловия, дори някои кметове на малки населени места. В крайна сметка се стигна и до оставки във Висшия съдебен съвет, а въпросът как най-ефективно да се разпределят съдилищата, засега остава нерешен.

Включете се в анкетата и изразете мнението на сектора! Попълването й ще даде възможност за обобщаване и анализ на данните, за да им се даде по-голяма гласност и те да станат част от предложенията за промени, които са част от съдебната реформа.

Проект „Съдебната реформа си ти!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/nova-sadebna-karta/

 

Leave a Comment