Кои промени в съдебната система са най-важни за агросектора?

През последните години, секторът все по често се обръща към съда за разрешаване на казуси между контрагенти или с администрацията – какво имат да кажат земеделците по въпроса със съдебната реформа?

1298962809_62992_1Кои промени в съдебната система са най-важни за земеделския бизнес-сектор? Този и други въпроси задава Фондация „Смарт АгроСтарт“, чрез Анкетата си „Сектор „Земеделие“ и съдебната реформа“. Последната е част от проекта „Съдебната реформа си ти!“, който се фокусира върху поредица дейности, спомагащи реформата в съдебната система и повишаване на информираността и активното участие на селскостопанския сектор и жителите в по-малките населени места.

Според фондацията, през последните години ролята на съдебната система при решаването на различни спорове между представители на бизнеса и земеделието в селските райони, все повече се засилва – увеличават се възможностите за финансиране, законодателството в областта постоянно се променя и става все по-комплицирано. „Ефективната съдебна система е отдавна разпозната като предпоставка за създаване на благоприятна бизнес среда, тъй като води до наличието на доверие на всеки етап от икономическия цикъл“ – споделят от фондацията.  Но поради причини, свързани с липсата на достатъчно натрупана съдебна практика по някои от казусите, както и поради специфичният обхват на материята, изискваща събирането на информация от различни институции, делата се проточват прекалено дълго във времето. Това води до негативни последици, както за бизнеса, така и за държавата. В същото време, прилагането на алтернативните способи за решаване на правни спорове, които да облекчат и страните, и натовареността на съда, все още е изключителна рядкост в сектора.

Затова част от целите на проекта са да адресира посочените проблеми, както чрез обективни анализи на съдебната практика, така и чрез анкети, проучвания и допитвания, които да формират качествена обратна връзка от сектора. Тя ще бъде използвана за формулирането на предложения за промени и подобрения, част от съдебната реформа.

От инициативата приканват – включете се и вие! Отговорете на въпросите: Трябва ли земеделския бизнес-сектор и живущите в селските райони и малките общини да участват във взимането на решения за съдебната реформа в България? Участвали ли сте в съдебен казус с контрагент или с администрацията? … и други.

Проект „Съдебната реформа си ти!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете и попълните на следния линк – отнема не повече от 3 минути: https://smartagro.bg/survey/sektor-zemedelie-i-sadebnata-reforma/

Вижте повече за кампанията на https://smartagro.bg/project/sadebnata-reforma-si-ti/
Последвайте я и във Facebook: https://www.facebook.com/youarethereform

 

Leave a Comment