Парламентарната земеделска комисия гласува набързо свалянето на ДДС за плодове и зеленчуци

Становището на аграрното министерство не бе изчетено, нямаше и обсъждане на законопроекта

Народно събрание, НСКомисията по земеделие, храни и гори в парламента обсъди и гласува за по-малко от 10 минути вчера Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ДДС (ЗДДС). Този законопроект предвижда намаляването на данъка върху добавената стойност от 20 на 9 процента при доставки на плодове и зеленчуци. Другото изменение, което касае всички юридически и неюридически субекти, е вдигането на прага за регистрация по закона от 50 000 лв., както е сега, на 165 хил. лв.

Заседанието на комисията по тази точка рискуваше да се провали, тъй като депутатите от „Демократична България“ вкупом решиха да се изнесат към събрание на групата в коалицията, обявено за 17 часа.

Председателят на комисията Пламен Абровски няколко пъти обяви, че ако това се случи, кворумът ще се провали, а съответно и гласуването на първо четене на законопроекта.

За да постигнат компромиса хем да гласуват законопроекта, хем да присъстват на събранието на парламентарната група, от „Демократична България“ (ДБ) предложиха да няма обсъждане.

Абровски бе изискал от земеделското министерство да изрази становище по този законопроект и то е било подготвено и изпратено. Народните представители обаче нямаха време да изслушат становището и така то не бе изчетено и не стана ясно какво мисли министерството за предложените промени в закона.

Председателят на комисията все пак успя да изтъкне някои от мотивите на вносителя на законопроекта – „Има такъв народ“. С промените в ЗДДС се цели намаляване на сивия сектор при плодовете и зеленчуците, прекратяване на нелоялната конкуренция, намаляване на административния натиск от страна на НАП,

Ако този закон бъде гласуван и приет в пленарна зала, законовите изменения ще действат две години. След посочения период следващото Народно събрание може да въведе и обратно начисляване на ДДС за плодове и зеленчуци, поясни Абровски.

Албена Симеонова от партията на зелените в „Демократична България“ попита защо към законопроекта не е имплементирано и предложението на ДБ промените в ЗДДС да се съотнесат и към биологично произведените продукти. Пламен Абровски поясни, че по процедура това няма как да се случи. Предложението на демократите може да бъде предложено между първо и второ четене на законопроекта или да се внесе като самостоятелен законопроект.

След това последва гласуване и така Законопроектът за промени в ЗДДС бе одобрен от аграрната комисия.

Leave a Comment