България ще увеличи финансирането на МИГ, за да оживи селските райони

селски дворПравителството одобри позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То ще се проведе в периода 5-7 септември 2021 г. в Любляна, Република Словения. Темата, избрана от Словенско председателство, е „Засилване на диалога между градските и селските райони”.

В позицията на страната ни се подчертава, че с оглед ускоряване на развитието на икономиката в тези райони е необходимо да се инвестира в иновации и технологични производства. Те ще имат принос за диверсификация на икономиката на селските райони, за създаване на допълнителна заетост, ограничаване на отлива на младите хора и намаляване на риска от обезлюдяване и бедност.

В рамките на новия програмен период, следва да бъде осигурен целенасочен финансов принос в селските райони. В тази връзка България предвижда увеличаване на финансирането за подхода „Воденото от общностите местно развитие“, изпълняван от местните инициативни групи (МИГ) най-вече със средства по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, но също така с подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Leave a Comment