Агрометеорология за октомври: Валежи около 10-ти, сухо и топло в края на месеца

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми и валежи под нормите за месеца. На много места в полските райони дефицитът на почвена влага ще бъде лимитиращ фактор за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви.

В началото на есента в по-голямата част от полските райони отсъстваше влага в 50 cm почвен слой, а в еднометровия – почвените влагозапаси са оскъдни, под 50% от ППВ (агростанции: Бъзовец, Новачене, Борима, Силистра, Сливен, Карнобат, Чирпан, Любимец и Сандански). На много места в страната продължителната суша бе причина за пропускане на агротехническите срокове за сеитба на зимната рапица.

Падналите валежи в края на септември в югозападните райони подобриха условията за провеждане на сезонните почвообработки.

В останалите райони от страната подобрение на условията за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица, ечемик и пшеница се очаква в края на първото десетдневие на октомври, когато се прогнозира повишена вероятност за валежи.

През октомври са агротехническите сроковете за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е оптималният срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25 октомври – в Южна България, а през третото десетдневие – за районите по Черноморското крайбрежие.

След очакваното хладно за сезона време през повечето дни от първото и второто десетдневие, през третото – прогнозираните температури, около и над нормата за периода, ще ускорят развитието на засетите есенни посеви в районите, където влагата не е ограничаващ фактор. В края на месеца при засетите в средата на октомври зимни житни култури ще се наблюдава фаза поникване. Фаза трети лист ще преобладава при посевите засети в началото на октомври.

Прогнозираното относително сухо и топло време през последното десетдневие на месеца ще бъде предпоставка за увеличение популацията на полската полевка – един от най-опасните вредители при зимните житни култури. До края на месеца есенните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна своевременна борба с разрешените за целта родентициди (отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите).

В края на октомври условията ще бъдат подходящи за провеждане на някои фитосанитарни дейности при овошките. Ябълковите и крушовите насаждения, нападнати от болестта струпясване, е необходимо в началото на листопада след прибиране на плодовете за редуциране на заразата да се третират с 5% разтвор от карбамидПри костилковите овощни видове срещу причинителите на сачмянка, ранното кафяво гниене и къдравост по прасковата се препоръчва след масовия листопад пръскане с 2% бордолезов разтвор.

Leave a Comment