Лошата гроздова реколта на Франция я избута от първо на трето място в ЕС по производство на вино

Държавите-членки ще добият 147 млн. хектолитра, което е с 13% по-малко в сравнение с предишната година

виноСпоред прогнозите за реколтата, предоставени от държавите-членки, се очаква производството на вино в ЕС – включително вино и мъст – през 2021 г. (2021/2022 пазарна година) да бъде 147 милиона хектолитра.

Това е с 13% по -ниско от производството през 2020 г., което е спад с 23 милиона хектолитра.

Франция, която традиционно е най-големия производител на вино в общността, отива на трето място след Италия и Испания. От трите държави, които сумарно произвеждат 80% от виното в ЕС, Франция е с най-голям спад – минус 27%, при прогнозно количество за 2021/2022 г. от 33,3 млн. хектолитра.

Виното на Италия ще е с 9% по-малко при годишна продукция от 44 млн. хектолитра.

Редукцията при виното на Испания ще е 15%, а количеството – 39 млн. хектолитра.

Производството на тези три държави-членки се оценява на 117 милиона хектолитра през 2021 г., което намалява с 23 милиона хектолитра (-17 %) в сравнение с производството им през 2020 г. на 140 милиона хектолитра.

Ключови факти:

  • Германия и Португалия ще увеличат производството си съответно с 4 % и 1 % през 2021 г.
  • Някои държави -членки в Източна Европа (Чехия, Унгария, Румъния, Словакия), въпреки че произвеждат по -малки обеми, показват възходяща тенденция.
  • При относително малък обем, реколтата през 2021 г. ще бъде с 11 % по-ниска от средната стойност за последните 5 години, но все пак по -висока от реколтата от 2017 г. Последното е най-ниското за последните 20 години производство в ЕС от 144 милиона хектолитра.
  • Амплитудата на производствените вариации се увеличава от година на година. В продължение на почти 10 години производството варира в много по-големи пропорции, отколкото през предходното десетилетие. Тази нестабилност в произведените обеми изглежда е пряко следствие от големите климатични опасности, които са все по-малко предвидими и все по-чести.

Leave a Comment