Студентско състезание в АУ за решаване на проблеми в агро-хранителния сектор

Аграрен университетНаградата за победителя е 2000 евро

На 14 октомври 2021 г. (четвъртък) във втора аудитория Аграрният университет – Пловдив и Cleantech организират състезание на студенти от АУ (Challenge Labs) за решаване на казуси от агро-хранителния сектор в България. В отборите са включени студенти от І до ІV курс на всички специалности. Събитието се открива в 10:30 часа и по програма трябва да приключи в 16:15 часа, когато ще бъдат обявени победителите.

Определени са модератори и помощници на отборите (преподаватели от АУ), които ще участват в състезанието.

В журито са представители на Cleantech и преподаватели от АУ и УХТ.

Наградата за най-добре представилия се екип е 2000 евро.

Програмата Challenge Labs е разработена по Регионална иновационна схема – RIS. Информация за схемата тук.

Темите, по които ще работят отборите, са:

  1. Възможности за производство на породни и географски продукти в България.
  2. Зелени технологии при опазване на картофи от основните неприятели – гаранция за безопасна и качествена продукция.
  3. Интегриране на изкуствен интелект в съвременното земеделие.
  4. Производство в агро-хранителния сектор при постоянно променящи се условия.
  5. Създаване на високо технологично лозово насаждение за производство на десертно грозде.
  6. Модел за управление на производствено стопанство при отглеждане на зърнено- житни култури.
  7. Съвременни методи за прогноза и сигнализация на болести и неприятели при зърнено-житни култури.
  8. Изработване на стратегия при търговията на плодове и зеленчуци в търговските вериги и тържищата.
  9. Селските райони на България обедняват и се обезлюдяват. Потърсете решения за справяне с предизвикателството.

С участието си в събитието студентите:

– ще изпитат процеса по проектиране на иновация от А до Я;

– ще се запасят с професионални методи и инструменти за развиването на една идея;

– ще придобият експертни познания и практически опит в областта на дизайн мисленето;

– ще получат възможност да се консултират за идеите си с експерти от агро-хранителния сектор;

– ще имат възможност да са част от печелившия екип, който ще получи награда от 2000 евро.

Leave a Comment