Първият транш от преходната помощ за говеда, овце и кози ще е 33,9 млн. лв.

Бюджетът за говеда е 18,9 млн. лв., за дребни преживни животни е 14,9 млн.

кози, ХалалицаОбщ финансов ресурс в размер на близо 34 млн. лева (33 871 690 лв.) утвърди днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за първи транш на Преходна национална помощ за говеда (ПНДЖ1), необвързана с производството и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2021 г.

От утвърдения бюджет над 18,9 млн. лева (18 917 972 лв.) са разпределени по схемата за преходна национална помощ за говеда, а 14,9 млн. лева (14 953 718 лв.) са за изплащане на преходната помощ за овце-майки и кози-майки.

С Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от 23 декември 2020 г. беше разширена възможността преходната национална помощ за животни да се прилага и през 2021 и 2022 година. Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

Условията за допустимост за Преходната национална помощ следва да са идентични на условията по Схемите за национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет, който може да се използва за финансиране на Преходната национална помощ, представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за Схемите за национални доплащания за 2013 г.

През 2021 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

Leave a Comment