ЕК започва работа по българския план за възстановяване и устойчивост

Европейска комисия, БрюкселДнес Комисията получи официалния план за възстановяване и устойчивост от България. Този план определя реформите и публичните инвестиционни проекти, които България планира да реализира с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF).

Представянето на плана следва интензивен диалог между Комисията и българските власти.

България е поискала общо 6,6 милиарда евро безвъзмездни средства по RRF.

Българският план е структуриран около четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Планът включва мерки в области като декарбонизация на икономиката, образование и умения, научни изследвания и иновации, интелигентна индустрия, енергийна ефективност, устойчиво земеделие, цифрова свързаност, социално включване и здравеопазване. Проектите в плана обхващат целия живот на RRF до 2026 г. Планът предлага проекти в пет от седемте водещи европейски области.

Какво предстои

Предстои Комисията да оцени плана на България въз основа на единадесетте критерия, определени в регламента, и да преведе тяхното съдържание в правно обвързващи актове. Тази оценка ще включва преглед на това дали плановете допринасят за ефективно преодоляване на всички или на значителна част от предизвикателствата, идентифицирани в съответните специфични за всяка държава препоръки, издадени в контекста на европейския семестър.

Комисията също така ще оцени дали планът заделя поне 37% от разходите за инвестиции и реформи, които подкрепят целите в областта на климата, и поне 20% за цифровия преход.

Съветът обикновено има четири седмици, за да приеме решение за изпълнение на предложението на Комисията.

Комисията вече е получила 26 плана за възстановяване и устойчивост. Тя ще продължи да работи с нидерландските власти, за да им помогне да предоставят висококачествен план.

Комисията прие положителни оценки на 22 плана. Оценката на шведските, полските и унгарските планове продължава.

Leave a Comment