Агрометеорология: Поднормените температури ще забавят развитието на есенниците

Прогноза за периода 22 – 28 октомври

Драгомир Атанасов, агрометеоролог в НИМХ

сеитбаПрез следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. През първата половина от периода в Северозападна България и в югоизточните райони отново се очакват валежи, които ще повишават влагозапасите в еднометровия почвен слой. Падналите до края на второто десетдневие на месеца значителни количества между 50 – 100 l/m2, а на места достигащи до 150 l/m2 допринесоха за преодоляване на формиралото се в началото на есента почвено засушаване.

През повечето дни от периода при засетите зимни житни култури ще протичат началните етапи от вегетацията със забавени темпове и при поднормени температури. При засетите в началото на октомври площи с пшеница и ечемик ще се наблюдават фазите поникване и начало на листообразуване. През периода приключва оптималният срок за сеитбата на пшеницата в  България. Агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури по Черноморието е през третото десетдневие на октомври.

Агрометеорологичните условия през първата половина от периода ще ограничават предсеитбените почвообработки, торене и сеитба на зимни житни култури. До края на третото десетдневие трябва да се извърши обследване на засетите есенници за появата и плътността на някои вредители – обикновена полевка. В началото на листопада за редуциране на заразата при засегнатите от струпясване трайни насаждения се препоръчва третиране с 5 % разтвор на карбамид.

 

Leave a Comment