БАБХ опроверга новината, че на пазара има храни с етиленов оксид над нормата

БАБХ„Активни потребители“ сигнализира, че за последната година България е получила от Системата за бързо оповестяване за опасни храни на ЕС 49 нотификации за родни храни, които съдържат етиленов оксид. Само от началото на септември до 29 октомври 2021 г. са постъпили близо 60 нотификации с ниво „сериозен риск“ за наличие на етиленов оксид в различни видове храни, внесени у нас. За същия период Брюксел е включил страната ни в 8 предупреждения. Съставката се използва в десерти, макаронени изделия, снакове и други. Счита се, етиленовият оксид е канцерогенно вещество и затова съдържанието му над пределно определените норми е опасно и се санкционира.

Съобщението на „Активни потребители“ предизвика реакцията на БАБХ.

От агенцията информират, че България е сигнализирана чрез Мрежата на Европейската комисия за предупреждение и сътрудничество за общо 150 установени несъответствия от различно естество при храните от началото на 2021 година. 32 от съобщенията през 2021 година касаят установено наличие на етиленов оксид в съставки и добавки (гума локуст бийн и гума ксантан), които се влагат в минимални количества при производството на точно определени видове храни.

Четири от съобщенията се отнасят за хранителни продукти, в които са вложени съставки,  които съдържат етиленов оксид над определените норми.

В нито един от случаите обаче не е доказано наличие на етиленов оксид над установените норми в готовия за консумация продукт.

От страна на БАБХ незабавно след получаване на съобщенията чрез Мрежата на Европейската комисия са извършени проверки на място във всички обекти, които са посочени в съобщенията.

Бизнес операторите и агенцията са предприели всички необходими мерки за спиране продажбата на засегнатите продукти.

Резултатите от мерките и действията на българския компетентен орган са докладвани на ЕК и са били приети.

 

Leave a Comment