НАП продава цялото оборудване на свинекомплекс в област Пазарджик

Търгът ще се състои на 6 декември

свинекомплекс в с. АприлциЦялостно оборудване за свинеферма се предлага на търг от ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик. Съоръженията са в добро състояние и до август месец са функционирали изправно в свинекомплекса в с. Априлци, област Пазарджик.

През август тази година свинекомплексът пламна от Африканска чума по свинете и всички животни бяха унищожени.

Сред предложенията са хранилки „Blu Hox 120″,  36 броя монтирани в хале и в експлоатация. Представляващи пластмасови куполовидни контейнери с кръгла хранилка, разделена на сектори, свързани чрез тръбни съоръжения за хранителната система. Първоначалната им цена е  14 047,27 лв.

Ремарке за твърд тор „Joskin Siroko S5013/12V“, модел „BXTB 4,5″  с максимална маса 12000 куб. м., година на производство 2013 г. Към задната част на ремаркето е прикрепена тороразпръсквачка. Агрегатите са работещи и има система за закачване. Първоначалната му цена е 50 000 лв.

Хранителна система „Roxell“ представляваща малки правоъгълни контейнери, закачени за тръбна инсталация, която отвежда храната от основния контейнер в обособени хранилки. Първоначалната тръжна цена е 104 573,89 лв.

Танкер за течен тор „Joskin Modulo 2″, модел „Pronar 1523A“ с първоначална цена 55 000 лв. и с  максимална маса 12000 л., година на производство 2013 г. Представлява двуколесен танкер – тип цистерна със съоръжение за закачване за моторна машина.

Огледите ще се извършват всеки присъствен ден до 23.11.2021г. от 9.00 ч. до 16.30 ч., на адрес с. Априлци, обл. Пазарджик – свинекомплекс.

Търговете с тайно наддаване ще се проведат 06.12.2021г. от 15.30ч. в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив – Офис гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 7, ет.4 – тръжна зала.

Имуществото на задължените лица се обявява на публична продажба чрез търг с тайно или явно наддаване, след изчерпване на всички способи за доброволно изпълнение относно събирането на просрочени публични задължения. С приходите от провежданите търгове се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им.

 

 

Leave a Comment