Инвеститорка ще създаде образцова козеферма с мандра в с. Цалапица

козиЕкатерина Димитрова планира да модернизира съществуваща козеферма в землището на село Цалапица, като превърне животновъдния обект в напълно образцов. Инвестиционното намерение е публикувано на сайта на РИОСВ Пловдив и грабва с размаха, с който ще се преобразува фермата. След трансформацията тя ще е механизирана и автоматизирана в процесите на хранене и доене, ще има слънчева инсталация, а също така и малка мандра за производство на сирене и кашкавал от козе мляко.

В козефермата ще се създаде доилна зала за животните със софтуер, хладилен танк и хранителна лента. Ще бъде закупен трактор с кофа и челен товарач, фуражораздаващо ремарке, вентилатори, хранилки и поилки. Предвидено е съоръжение за изкуствено хранене на новородените ярета.

Ще бъде монтирано осветление, видеонаблюдение и охранителна техника. Ще се закупи фуражна кухня и ще се изгради инсталация за производство на зелени фуражи. Инсталацията – т. нар. тревомат, ще е под навес и ще осигурява 50% от необходимото количество зелена храна според плановете.

Освен това разходите за електроенергия ще се намалят с изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 киловата на покрива на обора, който е 756 кв. метра.

В мини-мандрата ще се преработват дневно до 1000 литра сурово мляко, с което ще се затвори производственият цикъл.

В козефермата има 350 животни, които след преустройството ще бъдат 400.

 

 

 

Leave a Comment