„Агрия Груп Холдинг“ увеличи 3,6 пъти печалбата си за година

Компанията обработва 150 000 дка земя и планира да изгради до 2024 г. четвърти логистичен център в Белослав

Агрия Груп холдингТъргуваната на Българска фондова борса „Агрия Груп Холдинг“ е отчела за третото тримесечие значително увеличение на приходите и над трикратно на печалбата си спрямо същото тримесечие на 2020 г. Това показва отчетът на публичната компания, който може да се види на сайта x3news.com, пише „Инвестор“.

Добрите финансови данни се допълват и с поскъпването на акциите на „Агрия Груп Холдинг“ с 162,82% през 2021 г.

Нетните приходи от продажби на дружеството достигат към 30 септември 327,214 млн. лева в сравнение с 241,629 млн. лева към 30 септември 2020 г., което е с 35,42% повече на годишна база.

Разходите за амортизации и възнаграждения на компанията са съответно малко над 7 млн. лева и над 7,9 млн. лева.

Разходите за материали се увеличават заради цените на горивата до 43,406 млн. лева в сравнение с 30,884 млн. лева година по-рано, или с 40,54%.

Общо разходите на дружеството възлизат на 311,969 млн. лева към края на септември в сравнение с 241,78 млн. лева към края на септември 2020 г., или с 29% повече на годишна база.

Нетната печалба за периода е в размер на 20,597 млн. лева в сравнение с 5,765 млн. лева година по-рано, което е 3,6 пъти повече.

Агрия груп холдинг„Агрия Груп Холдинг“ АД e със седалище във Варна и е публична компания от 2007 г. В сайта на фирмата се съобщава, че обработва 150 000 дка, от които 80 000 дка са собствени земи, а 9 000 дка са поливни. Стратегията за развитие на групата до 2024 г. предвижда оптимизация на обработваемите земеделски площи и засилване на експортната ориентация на компанията.

В структурата си холдингът обединява набор от компании, които специализират в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия. Агрия Груп Холдинг АД е с регистриран капитал от 6 800 000 лв., разпределен в 6 800 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1лв.

Холдингът разполага със складови бази с капацитет 290 000 тона. Компанията планира инвестиция в изграждане на четвърти логистичен център в района на гр. Белослав, който да обслужва заложения в Стратегия 2024г. ръст в експорта на зърна. Трите логистични центъра са в гр. Попово, гр. Девня и гр. Лясковец. Съвместно с новия логистичен център се предвижда и увеличаване на капацитета за преработка на зърнени и маслодайни култури с изграждане на нови производствени мощности.

Leave a Comment