С 3,4 млн. лв. земеделското министерство ще обезщети освободени служители в пенсионна възраст

пенсионериПравителството одобри допълнителни средства в размер до 3,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г.

По този начин новият кабинет ще изпълни намерението си да оптимизира състава на администрацията, като освободи служители в пенсионна възраст.

Средствата се отпускат за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията със служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и с такива, упражнили право на пенсия по чл. 68 и 69 от Кодекса за социално осигуряване.

Не се съобщава броят на служителите, които ще получат обезщетенията.

Leave a Comment