МС предлага с 450 млн. лв. да се компенсират небитовите потребители на ток и природен газ

7_elektroprovodПравителството прие Решение за предложение до Народното събрание за одобряване допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г.

Министерският съвет (МС) предлага на Народното събрание да одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер до 450 млн. лв. за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г.

Ако компенсациите са приемливо високи, е възможно оранжерийните производители, които отопляват съоръженията с природен газ, да преосмислят отказа си от зимно производство на зеленчуци.

На основание чл. 26, ал. 10 от Закона за публичните финанси Министерският съвет предлага също допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г, в размер до 750 млн. лв. за допълнителни суми към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер в размер на 60 лв. месечно считано от 1 януари 2022 г.

 

Leave a Comment