Преминаването на одитната агенция към Министерството на финансите ще стане чрез промяна в ЗПЗП

Министерство на финансите

Не е необходима нотификацията на ЕК

Прехвърлянето на изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ от Министерството на земеделието към Министерството на финансите ще се извърши чрез промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Проектът за решение на правителството за изменение на ЗПЗП е публикуван на страницата на аграрното министерство за обществено обсъждане с крайна дата на процедурата 28 януари 2022 г.

Именно този закон урежда държавното подпомагане и подпомагането на земеделските производители в съответствие с ОСП, функционирането на ИСАК и създаването и обновяването на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели. Това е записано в мотивите към законопроекта.

Решението е мотивирано и с новата структура на Министерския съвет, в която Министерството на земеделието, храните и горите е преименувано на Министерство на земеделието. В решението за нова структура на Министерския съвет е записано, че в едномесечен срок трябва да се уредят всички правоотношения. Отделно от това в друго решение (№892) на правителството за уреждане на бюджетните отношения през настоящата година е записано, че агенцията за сертификационен одит на европейските земеделски фондове преминава към Министерството на финансите.

Европейските регламенти дават възможност на страните членки да изберат дали Сертифициращият орган да бъде публичен или частен одиторски орган. Повечето държави са избрали той да е публичен.

В същото време тъй като към Министерството на финансите също има структура, която извършва одитни дейности по фондове и програми на ЕС, е преценено, че с преминаването на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към МФ разходите и административния капацитет ще се оптимизират.

За целта не се изисква нотификацията на Европейската комисия.

Leave a Comment