Подобряване на достъпа до правосъдие на земеделския сектор

Да допринесат към реализирането на тази амбициозна задача са си поставили от Фондация „Смарт Агростарт“, чрез работата по проект „Съдебната реформа си ти!“

земяИнициативата „Съдебната реформа си ти!“  на фондация „Смарт Агростарт“ се фокусира върху поредица дейности, спомагащи реформата в съдебната система и повишаване на информираността и активното участие на селскостопанския сектор и жителите в по-малките населени места. Част от дейностите по проекта са свързани с проучване на обществените нагласи на посочените групи, по въпроси, които от фондацията определят като важни и наболели.

С новата си Анкета от „Съдебната реформа си ти!“ питат земеделците: трудно ли се спори с администрацията, как се справят с бюрокрацията, намират ли адекватна адвокатска помощ или информация на достъпен език. Всички тези въпроси, според тях, формират достъпа до правосъдие на сектора и имат ключово значение. Достъпът до правосъдие е основен принцип на правовата държава и никоя съдебна реформа не може да пропусне да му обърне внимание, твърдят от фондацията.

За тях е важно земеделските стопани да са наясно с правата си, както и с процедурите, от които могат да се възползват. Споделят, че при проучванията си на добрите практики от други държави са открили, че достъпната информация там е много повече – например съдилищата, разглеждащи само земевладелски спорове, разполагат с наръчници за гражданите, които да им помогнат да се явят по дело и да представят по правилен начин своите доказателства, дори да нямат възможност да ангажират адвокат. Доколко тези похвати следва да бъдат адаптирани и у нас? Попълнете анкетата и дайте своето мнение! Отговорите от анкетите ще бъдат анализирани и обобщени, а в последствие и отправени до компетентните институции, под формата на предложения за законодателни промени.

Проект „Съдебната реформа си ти!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/podobryavane-na-dostapa-do-pravosadie-na-zemedelskiya-biznes-sektor/

Повече информация за инициативата може да видите тук: https://smartagro.bg/project/sadebnata-reforma-si-ti/

Leave a Comment