Има ли почва медиацията при земеделски спорове?

медиатор, медиацияИма ли как земеделските спорове да бъдат решавани чрез инструментите на медиацията? Този въпрос задават от Фондация „Смарт Агростарт“, чрез своята поредна анкета, озаглавена „Медиацията при земеделски спорове“. Тя е част от инициативата „Съдебната реформа си ти!“, по която фондацията работи вече година.

До колко земеделският сектор е запознат с възможностите да използва медиация при възникнал спор с доставчик, купувач или съсобственик? Познават ли земеделците ползите от тази процедура и искат ли да научат повече за нея? Отговорите на тези и други въпроси се надяват да открият  от фондацията, като споделят, че са анализирали и добрите практики за медиация в земеделието от други държави. Надяват се чрез анкетата и другите си дейности да създадат условия за стартиране на обществени дискусии и популяризирането на този модел. Убедени са, че при попълване на анкетата, земеделците не само ще дадат отговори, но ще получат полезна информация за техните възможности по отношение на медиацията, която се счита за „най-бързо разрастващия се способ за извънсъдебно решаване на спорове“.

Проектът  „Съдебната реформа си ти!“ има за цел да въвлече заетите в земеделието и живущите в селските райони в реформата и да сондира нагласите им относно проблемите, които срещат в съдебната система. Затова, голяма част от вниманието на неговите реализатори се насочва към извънсъдебното решаване на спорове. Това е в крак и с развиващото се законодателство, защото от 2022 г. в няколко съдилища у нас се въвежда, пробно, задължителна медиация по някои граждански и търговски спорове.

Коя според вас е основната причина за слабата популярност на медиацията у нас? В какъв формат бихте искали да получите повече информация за медиацията? Дайте своето мнение и станете част от формирането на бъдещите предложения за промени и подобрения, които от фондацията възнамеряват да изготвят и отправят към компетентните институции.

Проект „Съдебната реформа си ти!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/mediaciyata-pri-zemedelski-sporove/

Повече за кампанията може да видите тук: https://smartagro.bg/project/sadebnata-reforma-si-ti/

Анализ на добрите практики по отношение на медиацията може да откриете в библиотеката тук: https://smartagro.bg/library/

Leave a Comment