ИЗК „Марица“ изпитва нови 6 сорта домати и пипер, отскоро се предлагат други 5 сорта зеленчуци и картофи

Даниела Ганева, директор на Института по зеленчукови култури „Марица“, пред Агро Пловдив

Доц. Даниела Ганева

Доц. Даниела Ганева

Наскоро в бюлетина на Центъра по растителна системна биология и биотехнология прочетохме, че предстои регистрацията на два нови сорта домати. Те са създадени със съвместната дейност на ИЗК „Марица“ и Центъра. Как са създадени новите сортове? Какви са уникалните им качествата? Кога ще ги видим на пазара? 

– Подадени през 2022 г. за изпитване на РХС (Различимост, хомогенности различимост) в ИАСАС са 6 директни кандидат-сорта (4 домати и 2 пипер), съвместна разработка на ИЗК „Марица“ Пловдив с Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Институтът е партньор по проекта ПлантаСист. Работим по фенотипиране и генотипиране на колекцията с която разполагаме. Стремим се да скъсим селекционния процес и да създадем високодобивни сортове и хибриди домати и пипер, устойчиви на икономически важни болести, толерантни на абиотични фактори, с добри биохимични и вкусови качества.

Рано е още за промотиране на тези разработки. Ще ги представим след  като получим резултатите от изпитването.

ИЗК има богати колекции със сортове от домати и пипер. Задават ли се други нови сортове, в които са използвани родители от колекцията? 

– Разполагаме с богата колекция, която все още не е напълно характеризирана. Селекционният процес е дълъг и труден. Използваме класически и нови иновативни методи за оценка на линии и сортове. Създаваме и изпитваме нови хибридни комбинации.

Стремим се да създаваме нови конкурентноспособни сортове зеленчукови култури и картофи и да предлагаме правилната технология за формиране на висок добив и качествена продукция. Поддържаме богат генофонд на по-стари сортове зеленчукови култури и картофи. При заявен интерес от производители можем да извършим семепроизводство и да предложим семена. 

Извън доматите и пипера имате ли наскоро регистрирани нови сортове зеленчуци или такива, които са пред регистрация?

– През 2021 г. 4 сорта зеленчукови култури и 1 сорт картофи преминаха успешно изпитване на РХС (Различимост, хомогенности различимост) в ИАСАС (Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол). Получихме Сертификати от Патентно ведомство.

От сортовете домати „Прометей“, краставици „Тереза“ и градинска тиквичка „Бистра“ сме произвели и вече предлагаме семена. 

Домати сорт "Прометей" на ИЗК "Марица"

Домати сорт „Прометей“ на ИЗК „Марица“

Растенията при сорт „Прометей“ са детерминантни (нискорастящи), компактни, добре облистени. Плодовете са интензивно червени, овални, със средна маса 60-65g, 2-3 камерни, плътни, непукливи, с малка и плитка дръжчена ямичка. Съдържанието на сухо вещество е 4,8%.

Сортът е високодобивен. Средният му добив 4-5 t/dka. Плодовете са подходящи за преработка в цели белени и небелени домати, доматен сок, концентрати и сушене.

Сортът се отглежда по технология за средноранно полско производство, без опорна конструкция на висока равна леха, двуредова лента по схема 120+40/20-25 или едноредова 140/20-25. 

Кри краставиците сорт „Тереза“ растенията имат силно развит хабитус и множество разклонения. Плодовете са с дължина 26 – 28 cm, кората е тъмно зелена, с налеп, покрита с редки нежни брадавички и бели шипчета. Плодовете притежават много добри вкусови качества, приятен краставичен аромат, крехка консистенция и атрактивен външен вид.

Подходящ е за отглеждане при полски и оранжерийни условия. Отглеждането е на опорна конструкция 90-100/ 25-30 cm; безопорно на повърхността на почвата 100-120/25-30 cm. Добивът е 7-8 t/da. Сортът има добра устойчивост на брашнеста мана.

 

 

Leave a Comment