ДКЕВР отряза с над 1/3 инвестициите на „ЕВН Топлофикация“

Държавният регулатор не е включил и разходите за енергийна ефективност, което озадачава пловдивската фирма
ТЕЦ Пловдив

Евтиното парно ще е за сметка на качеството на услугата и енергийната ефективност – това прозира зад становището на „ЕВН Топлофикация“

В новите цени за топлоенергия от 1 август, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е орязала значителна част от планираните разходи на „ЕВН Топлофикация“. Компанията реагира днес като изпрати становище до държавния регулатор, което разпространи и до медиите.

В становището дружеството посочва, че е предвидило 1.5 милиона лева необходими разходи за ремонт, които работната група към ДКЕВР  е намалила с 535 хил.лв. Разходите за амортизация също са намалени с над 273 хил. лв. „Средствата за ремонт в пълния им размер са необходими за изпълнение на лицензионната дейност на дружеството и подобряване на състоянието на топлопреносната мрежа и съоръженията за производство на топлинна енергия, с което ще се постигне и подобряване на качеството на услугите при снабдяване с топлинна енергия. В този смисъл намалението на тези разходи не стимулира развитието на топлофикационната услуга в Пловдив“, посочват в становището си от „ЕВН Топлофикация“.

EВН България Топлофикация предлага на  ДКЕВР да включи разходите за енергийна ефективност, свързани с прилагане на мерки по енергийната ефективност. В случай, че тези разходи не бъдат отразени в решението, пловдивското дружество приема, че по този начин Комисията гарантира, че през следващата ценова година такива разходи няма да бъдат изискуеми. 

В становището пловдивската топлофикация посочва и други разходи, които ДКЕВР не е взела под внимание. В края на писмото дружеството съобщава, че „в доклада на ДКЕВР липсват достатъчно обосновани мотиви и стимули за високоефективно производство, тъй като предвидените добавки към индивидуалната цена следва да са обвързани с постигнатата висока ефективност и да дават правилен ценови сигнал за насърчаване внедряването на нови и модерни технологии.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment