Проф. Зафиров: Все повече фермери ползват дронове, а държавата почти не работи по разработката на нормативи

България трябва да създаде подзаконовите актове до 26 януари 2023 г.

проф. Димо Зафиров„По наша съвсем неточна оценка над 10 000 дрона летят в България. Те не са регистрирани. Докато в САЩ, където се регистрират, в момента има 1,7 милиона дрона.“ Това разказа пред Агро Пловдив проф. Димо Зафиров от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Много от дроновете в България се използват в земеделието. Поради малките размери на нашите стопанства, повечето земеделци, които си купуват дронове, не назначават пилоти за управлението им, са наблюденията на проф. Зафиров.  Затова понякога ти трошат, понякога ги губят, защото им липсва грамотност. „Аз лично съм обучил над 200 човека в Института за космически изследвания и технологии, където организирахме курсове.“

В последните една-две години се увеличиха фермерите, които ползват дронове за растителна защита. Проф. Зафиров работи в областта на заснемането на посеви – зърнени и зеленчуци. Чрез снимките може да се види състоянието на растенията, гъстотата им, нуждата от съответни обработки, къде да се спести употребата от пестициди и торове и къде да се засили.

В момента реално не е незаконно използването на дронове в земеделието. Те летят на 2-3 метра от земята и това не е опасно за другите въздухоплавателни машини. И все пак трябва да се въведе ред и правила при употребата на дронове, най-малкото защото те могат да се използват за съвсем различни цели – военни, разузнавателни, контрабандни.

Проф. Зафиров е уморен и изумен от неглижирането на нормативите, които трябва да се приемат до 26 януари 2023 г. в България и във всички държави на ЕС.

„Нещата са много зле“, преценява той. „Чиновниците гледат да свършат колкото може по-малко работа. За да се уреди законодателството относно използването на дронове, трябва да се свърши огромна работа. А чиновниците казват: „Има регламент, всичко е ясно, няма проблем.“ Да, регламентите излязоха, но подзаконовите документи трябва да се изработят от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

„Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ очевидно трябва да участва в написването им, тъй като подточка към един член от регламента казва, че това е тяхна работа. От „Ръководство на въздушното движение“ (РВД) трябва да въведат системата за дронове, за да се знае къде летят. За целта е необходимо да се направят пространства –U-space, където дроновете да летят видимо, за да се знае къде какво се прави. Обаче изведнъж се оказа, че U-space е твърде голямо за чиновниците и те сведоха изискването до това да направим координационен механизъм с общините, където ще се правят U-space. Сега трябва да тръгнем от община на община да убеждаваме хората, че това не е опасно“, обяснява проф. Зафиров, изумен от желанието на държавата да прехвърля отговорностите си на трети лица, ако може за тяхна сметка.

„Много малко са хората, които разбират от нещо подобно в България. Разбиращите трябва да се обединим в работни групи и да си разпределим задълженията. Но още сме много далеч от такова законодателство“, уточни проф. Димо Зафиров.

Той допълни, че все пак зам.-министърът на МТС Владимир Върбанов е приел да бъде председател на такава работна група.

Реалната работа, която трябва да се извърши, е огромна. Въпросите са толкова много, че проф. Зафиров силно се съмнява относно спазването на крайния срок 26 януари 2023 г.

 

Leave a Comment