Започна подписването на договори в ДФЗ по пчеларската програма

Пчеларите трябва да инвестират одобрените средства до 31 юли 2022 г.

пчелни кошери от био фермата на ВладоДържавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна подписването на договори по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2022 г.

2 353 кандидата са одобрени за подпомагане. Тази година финансовият ресурс по програмата е в размер на 8 073 092 лева.

Пчеларите могат да подписват договорите си в областните дирекции на ДФЗ, където са подали документи за участие.

Пчеларите са кандидатствали за закупуване на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти, за закупване на лекарства за третиране на пчелни семейства, за физикохимични анализи на пчелен мед, за подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство, за възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства и за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки.

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че пчеларите, които са кандидатствали по Мярка В, „Рационализиране на подвижното пчеларство, Дейност 2: Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства“, трябва да представят в ОД на ДФЗ или на имейл адрес: pmi_agri@dfz.bg график за придвижването на пчелните семейства 15 дни преди преместването.

Инвестициите по подписаните договори трябва да бъдат извършени в рамките на текущата пчеларска година от 1 август 2021 г. до 31 юли 2022 г.

Leave a Comment