Онлайн семинар за спазване на трудовото законодателство в земеделието

розоберачка в Старо ЖелезареОнлайн семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организират Националната служба за съвети в земеделието и „Главна инспекция по труда“ (ГИТ).

На форума експертите ще запознаят участниците със задълженията им по отношение законосъобразното възникване и изпълнение на трудовите правоотношения. Ще бъдат представени особеностите на краткосрочните трудови договори при сезонна селскостопанска работа, както и образци на еднодневни договори. Ще бъде дадена информация и за основните изисквания за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд също ще са във фокуса на семинара.

Обучението ще се състои утре, 19 април, от 9:30 ч. до 12:00 ч.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация. Линкът за регистриране е https://forms.gle/jsGmfZRGCahQmRFv5

Линкът за достъп е https://us06web.zoom.us/j/87262404312#success.

ID за семинара е 872 6240 4312.

 

Leave a Comment