Агрометеорология: Леки валежи ще има и в началото на май

Прогноза за периода 30 април – 5 май 2022 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

летен дъждСлед ранното пролетно засушаване падналите значителни валежи през втората половина на април, надвишили на много места в страната месечните норми (Враца – 90l/m², Кнежа – 67l/m², Ловеч – 69l/m², Разград – 64l/m², Шумен – 74l/m², Русе – 68l/m², Добрич – 73l/m², Варна – 75l/m², София – 62l/m², Пловдив – 51l/m², Кърджали – 63l/m²), допринесоха за преодоляване дефицита на почвена влага при есенните посеви и бяха от изключително важно значение за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите пролетни култури.

И през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време, с чести валежи, които ще поддържат добро нивото на влагозапасите в 50сm почвен слой – над 75-80% от ППВ(пределна полска влагоемност).

През  периода развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-забавени темпове, при температури по-ниски от обичайните за края на април и началото на май. При слънчогледа и засетите посеви с царевица ще се наблюдават фазите поникване и листообразуване. При пшеницата ще протича масово фаза вретенене.

В края на периода на отделни места в Дунавската равнина и в крайните южни райони при част от посевите ще се осъществява и преход към фаза изкласяване. През междуфазния период вретенене – изкласяване пшеничните посеви трябва да се обследват за появата и вредната дейност на обикновената житна пиявица, пшеничният трипс, житната дървеница и при плътност на вредителите над прага на икономическа вредност е необходимо своевременно третиране.

Прогнозираното хладно време, с валежи през повечето дни от периода, ще повиши риска за развитие на някои гъбни болести по зимните житни култури – ръжди, брашнеста мана и септориоза.

През периода на много места в полските райони повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще възпрепятства провеждането на сезонните почвообработки и сеитбата на царевица за зърно.

Leave a Comment