Търговията на ЕС с аграрни храни се увеличи с 25%

Преди руската инвазия вносът от Украйна е нараснал с 88% на годишна база през януари 2022 г., за да достигне стойност от 1 милиард евро

тирове със стокаОбщата стойност на търговията с агрохранителни стоки в ЕС достигна стойност от 28,3 милиарда евро през януари 2022 г., което е увеличение с 25% в сравнение със същия период на миналата година и 16% ръст средно за три години. Износът достигна 15,8 милиарда евро, докато вносът беше оценен на 12,5 милиарда евро, което представлява увеличение съответно с 16% и 38%.

През януари продължи тенденцията на по-нисък износ и по-висок внос на агрохранителни продукти, започнала през есента на 2021 г. Това доведе до значително намаляване на търговския баланс, който е с 50% надолу спрямо септември 2021 г. Тези констатации са публикуван днес в месечния търговски доклад на Европейската комисия за януари 2022 г.

Най-голямо увеличение на износа се наблюдава за Обединеното кралство и Съединените щати, които заедно с Китай представляват 40% от целия износ на селскостопански храни в ЕС. Износът за Обединеното кралство нарасна с 894 милиона евро (+36%), за да достигне нивата от 2020 г. след рязък спад през миналата година. Това се дължи преди всичко на ръста на износа на птиче месо и яйца, зеленчуци, бира, сайдер и други напитки.

Износът за САЩ е нараснал с 323 милиона евро (+21%), главно от зърнени храни и птици и яйца. Износът за Китай обаче е намалял с 414 милиона евро (28%).

Основните източници на внос на селскостопански храни през януари 2022 г. бяха САЩ и Бразилия, следвани от Обединеното кралство и Украйна. Тези четири страни представляват 35% от целия внос на селскостопански храни в ЕС. Най-голямо увеличение се наблюдава при вноса от Обединеното кралство, който нарасна със 137%, достигайки стойност от над 1 милиард евро, с особено силен ръст на вноса на вино и продукти на базата на вино, както и на домашни птици и яйца. Въпреки този значителен ръст, вносът от Обединеното кралство остава с 21% под нивата си от януари 2020 г.

Преди руската инвазия вносът от Украйна е нараснал с 88% на годишна база през януари 2022 г., за да достигне стойност от 1 милиард евро. Това се дължи главно на вноса на зърнени култури, който нарасна с 258 милиона евро (136%). На други места вносът от САЩ е нараснал с 16%, докато вносът от Китай се е увеличил с 67%.

По отношение на конкретни продукти, трите най-големи експортни категории на ЕС са зърнени заготовки и продукти за смилане, млечни продукти и продукти на базата на вино и вино. Те представляват една четвърт от целия износ на агрохранителни стоки. През януари 2022 г. тези сектори са увеличили експортната си стойност съответно с 203 милиона евро, 219 милиона евро и 227 милиона евро.

Износът на зърнени култури също нарасна силно, с 210 милиона евро или 24%. Докато свинското месо остава четвъртият най-силен експортен сектор, стойността на износа на свинско месо намалява с 233 милиона евро (-16%) в сравнение с януари миналата година. Що се отнася до вноса, стойността на вноса на маслодайни и протеинови култури възлизаше на над 1,7 милиарда евро през януари 2022 г. Тези продукти представляват 14% от целия внос на селскостопански храни през 2021 г.

Стойността на вноса на растителни масла се е увеличила с 89% на годишна база, достигайки 900 милиона, основно от рапично масло. Вносът на плодове беше оценен на 1,6 милиарда евро, което представлява увеличение от 6% на годишна база. От друга страна е отчетен рязък спад при вноса на маслини и зехтин, който намаля с 18%.

 

Leave a Comment