20% по-високи изкупни цени на суровото мляко срещу 60% по-скъп фураж през 2022 г.

През есента ще отчетем намалено млечно поголовие, прогнозира САРА

Севдалин Севов показва доилната зала, която обслужва едновременно 72 овцеПо данни на НСИ, средните изкупни цени за 2021 г. при кравето мляко са 0,67 лв/кг, а при овчето мляко – 1,37 лв/кг.

Прогнозите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) са средните изкупни цени за 2022 г. да се повишат до 0,79 лв/кг за краве мляко и до 1,58 лв/кг за овче мляко.

Независимо от това повишение, което е около 20%, млечното животновъдство е изправено пред около 60% увеличение на концентрираните фуражи за последната 1,6 година.

Увеличението на изкупната цена на кравето мляко в България за м.март е с 0,6%, до 0,74 лв. на месечна база. Забавяне ръста на изкупните цени особено при кравето мляко ще води до засилване тенденциите за намаление на млечното поголовие, което ще се прояви през есента

Намаление на изкупеното краве мляко в България за януари-февруари е -4,2% (4 хил. т.) вероятно поради свиване на млеконадоя в резултат на увеличените разходи за изхранване.

Предвижданията на САРА за производството на краве мляко през 2022 г. е то да е на нива около 855 хил.т, а при овчето мляко – 70 хил.т.

Leave a Comment