В началото имаше 35 МИГ, сега са 64. Новата цел са умните селища със силни местни продукти

Земеделският министър Иван Иванов и заместникът му Неков откриха в Бургас международен форум на подхода ЛИДЕР
От ляво надясно: Пламен Абровски, председател на парламентарната земеделска комисия, министър Иван Иванов и зам.-министър Момчил Неков

От ляво надясно: Пламен Абровски, председател на парламентарната земеделска комисия, министър Иван Иванов и зам.-министър Момчил Неков

През периода 2007 – 2013 г. България е започнала с 35 местни инициативни групи (МИГ), които са включвали 57 общини, обхващащи около 25% от територията на страната с население малко над 800 хил. души. В настоящия програмен период в България има вече 64 МИГ, като територията на прилагане на подхода ЛИДЕР вече представлява около 50% от територията на страната. В местните инициативни групи са включени 117 общини и население над 1,6 млн. души.

Тези данни съобщи министърът на земеделието д-р Иван Иванов в Бургас при откриването на Международното събитие, посветено на 30-годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие в Европейския съюз.

Министърът на земеделието коментира, че за първи път България прилага многофондово финансиране на подхода ЛИДЕР, като средствата за стратегиите се осигуряват освен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, още и от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Иван Иванов обясни, че агроведомството е разработило и изпратило на Европейската комисия механизма на прилагане на подхода ЛИДЕР за следващия програмен период, като са заложени няколко основни цели: увеличаване на покритието на подхода като територия и население; увеличаване на финансирането на подхода ЛИДЕР, опростяване на структурата на прилагане на подхода ЛИДЕР – договаряне на всички проекти по единни унифицирани правила на едно място – в Министерство на земеделието.

В международния форум взе участие и зам.-министър Момчил Неков, който информира, че българските МИГ имат съвместни проекти за сътрудничество с колегите си от Румъния. „На изложението в Бургас ще имате възможност да опитате продукти на някои от тези проекти, между които „Say cheese, Balkan cheese!“ с партньори от България, Румъния и Гърция и „Local wine. Find it!“ с партньори от България и Румъния“, даде пример той.

„Основни предизвикателства пред подхода ЛИДЕР/ВОМР в новия програмен период ще бъдат умните селища и дигитализацията в териториите на местните общности, каза заместник-министър Неков. Той допълни, че от важно значение е представянето на местните продукти, характеристики и традиции пред по-голяма общественост и това ще бъде от полза както за местните жители, така и за гостите и потребителите на продукти от тези територии.

Leave a Comment