Максималният размер на застрахователно обезщетение на хектар лозя е 3 640 лева

лозето на Вила ЮстинаСъс заповед на министъра на земеделието е определен максималния размер на застрахователно обезщетение за 2022 г. за винените лозя.

Той е 3 640 лева на хектар по мярката „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. по реда на Наредба №6 от 2018 г.

Миналата година по мярката „Застраховане на реколта“ бяха подадени 33 заявления на стойност 290 000 лв., а бюджетът бе 200 000 лева.

Тази година бюджетът е 300 000 лева, а кандидатстването по мярката ще се осъществи в периода от 16 май до 15 юни 2022 г.

Допустими за финансиране са застрахователни рискове за природни бедствия – неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), които унищожават повече от 30 на сто от средния добив. Загубите се изчисляват на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години с оглед на предходния петгодишен период, като от него се изключва най-високата и най-ниската стойност. Към застрахователните рискове, които се финансират, са включени неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), загуби, причинени от животни, болести по растенията, нашествия от вредители, както и загуби, причинени от пандемии при хората.

 

Leave a Comment