Оранжерийните производители се срещат на Общо събрание в петък

Архивна снимка на Агро Пловдив от Общото събрание на БАПОП през 2021 г.

Архивна снимка на Агро Пловдив от Общото събрание на БАПОП през 2021 г.

Общо отчетно-изборно събрание ще имат в петък, 13 май, членовете на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП). Това е най-голямата и стара браншова организация в този сектор с над 100 пълноправни и асоциирани членове.

Събранието ще се проведе в с. Минерални бани, обл. Хасково.

Ще бъде обсъдена актуалната ситуация, която силно засегна зимното производство на краставици и домати заради трикратно повишената цена на природния газ, а също така на другите енергоресурси, използвани от оранжерийците за отглеждането на реколта в студените месеци.

Въпреки призивите с писма до и срещи с ръководството на Министерството на земеделието, започнали още от есента на 2021 г., държавната помощ de minimis за сектора бе изплатена едва в края на април 2022 г. при бюджет от 3,5 милиона лева.

Събранието на БАПОП е изборно и на него членовете ще гласуват състава на нов Управителен и нов Контролен съвет. През този мандат председател на УС на асоциацията е Йордан Кръстанов, а председател на КС е Георги Христов. Мандатността е не повече от три последователни мандата в органите на управление, пише в Устава на БАПОП.

Leave a Comment