Бурджев пред ООН: Фермерите трябва да бъдат подкрепени за обезпечаване на продоволствената сигурност

Високите нива на производствените разходи поставят сериозни предизвикателства пред българското земеделие и рибарство, заяви зам.-министърът

Сесия на ФАО в Лодз„Продоволствената сигурност е ключов въпрос и за възстановяването на световната икономика след кризата с Ковид-19, продължила повече от две години.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев, по време на 33-та сесия Европейската регионална конференция на Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО), която се провежда в хибриден формат в гр. Лодз, Полша.

По време на дискусията  „Последици върху световната продоволствена сигурност и селското стопанство, включително световните цени на храните, произтичащи от агресията  в Украйна“, аграрният заместник-министър Бурджев подчерта, че във връзка с войната в Украйна, България продължава да изразява своята загриженост за съществуващите рискове относно продоволствената сигурност и ограничаването на достъпа до храни в глобален план, съобщиха от МЗм.

Стефан Бурджев се включи онлайн

Стефан Бурджев се включи онлайн

„Агресията в Украйна в съчетание с устойчивата тенденция за запазване на високи нива на производствените разходи поставя сериозни предизвикателства пред българското земеделие и рибарство“, каза той като допълни още, че в момента особено важни са глобалните усилия за изграждане на по-устойчиви хранителни системи, особено в контекста на продължаващата криза и последвалото нарушение на веригите за доставки, както и предвид пандемията от Covid-19.

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев подчерта, че Европейският съюз (ЕС) трябва да продължи с усилията си в посока на преодоляване на възможните отрицателни последици от продоволствената несигурност и повишаващите се цени на храните върху вече съществуващи хуманитарни и хранителни кризи в глобален мащаб.

„Проблем пред износа на пшеница от Украйна представляват блокираните украински пристанища, както и повредената железопътна инфраструктура“, заяви още заместник-министър Бурджев, като уточни, че в много трети страни, зависещи от доставките от Украйна и Русия, тази ситуация създава риск от хуманитарна криза, поради което е наложително ЕС да продължи с усилията си за облекчаване на настоящата ситуация.

Аграрният заместник-министър обобщи, че по отношение на европейския контекст считаме, че е изключително важно да продължат усилията за мобилизиране на всички налични инструменти за подкрепа на европейските земеделските производители за обезпечаване на производството на достатъчно храни на достъпни цени за всички граждани на ЕС. „В настоящата тежка ситуация, усилията на ФАО и другите агенции базирани в Рим, както и на държавите членки трябва да бъдат фокусирани в посока гарантиране на продоволствената сигурност, която е първостепенен приоритет в  настоящия стратегически дневен ред“, заключи заместник-министър Бурджев.

 

Leave a Comment