Йордан Кръстанов получи мандат за трети път да управлява асоциацията на оранжеристите

Важно е БАПОП да я има, защото няма кой друг да защити интересите ни, а е възможно и най-после да се създаде Закон за браншовите организации, каза новият председател
Йордан Кръстанов и Теодора Кръстева

Йордан Кръстанов и Теодора Кръстева

Йордан Кръстанов бе преизбран днес за председател на УС на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП). За председател на Контролния съвет отново бе утвърден Георги Христов.

На Общото отчетно-изборно събрание на членовете на най-голямата оранжерийна асоциация досегашният председател получи трети тригодишен мандат след промени в Устава на организацията, които разрешиха този избор.

В отчета си за 2021 г. Йордан Кръстанов изброи активното участие асоциацията в Тематичните работни групи за изработване на Стратегическия план за земеделието в следващия програмен период (2023-2027 г.). Заради намесата на БАПОП при изчисляване на стандартния производствен обем (СПО) оранжерийното производство бе поставено на четири реда – оранжерийно производство за зеленчуци; за ягодоплодни; за други; и за разсадопроизводство.

събрание на БАПОП

БАПОП е подобрила разбирането на земеделското министерство към дейностите в оранжериите.  При разработването на критерии по инвестиционната подмярка 4.1 в обхвата на подбора са включени специфични за сектора възможности. По същия начин и при държавната помощ за инвестиции в растениевъдството са добавени опции, в полза на оранжерийното производство.

Въпреки изпратени становища и разговори с управителния състав на министерството, разсадопроизводството продължава да е лишено от възможността да бъде субсидирано както за обвързаната подкрепа, така и за останалите държавни помощи.

Йордан Кръстанов сподели и за усилията на браншовите организации от сектор Плодове и Зеленчуци бюджетът за обвързано подпомагане да бъде разделен 50 на 50 процента с животновъдния сектор през новия програмен период. Със същото искане през март тази година бяха организирани протести на градинари и стопани на трайни насаждения, които настояваха държавната Ковид-помощ да бъде разпределена поравно между двата сектора. Макар и това да не се случи (тази помощ с бюджет 143,5 млн. лв. предстои да се изплати през юни), сектор Плодове и зеленчуци все пак получи увеличение на средствата. „Не сме се отказали от това искане, но очевидно това няма да стане отведнъж“, каза председателят.

Едно от постиженията на асоциацията е, че за първи път в подпомагането ще има две ставки – за отопляеми и за неотопляеми оранжерии – нещо, което заради намесата на други по-малки оранжерийни асоциация не можа да се осъществи при разпределянето на 3,5 млн. лв. de minimis  за сектора тази пролет.

Относно de minimis Йордан Кръстанов обясни, че искането на БАПОП е било да получат подпомагане само стопаните на отопляеми оранжерии, независимо от енергийните ресурси, които ползват.

По официални данни отопляемите оранжерии заемат 328 хектара, а неотопляемите 580 при коефициент 1,6 на използване на площта.

„Колеги, подавайте данни за производството си към асоциацията, за да можем по-добре да защитаваме сектора“, обърна се към присъстващите председателят. Той поясни, че това е необходимо и по още една причина – предстои да се приеме Закон за браншовите организации. Този закон ще отстрани браншовите организации с минимален брой членове.

„Ние сме организация със солидна история и реални членове, които ежегодно плащат членския си внос. Който не плаща, в края на годината се самоотписва. Важно е да ни има, тъй като няма кой друг да защити нашите интереси“, каза той.

Изпълнителният директор на БАПОП Теодора Кръстева изброи новите членове, пожелали да се присъединят към организацията през 2021-2022 г., които бяха около 10.

Leave a Comment