Променят условията за извънредната помощ за оранжерии с бюджет от над 6,2 млн. лв.

оранжерии ГрийнсПо настояване на Йордан Кръстанов, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), едно от условията към стопаните на отопляеми оранжерии ще бъде променено. Условието е залегнало Наредбата за условията и реда за предоставяне на  извънредна финансова помощ за земеделските стопани от определени сектори, а именно свиневъди, птицевъди, производели на винени лозя и оранжерийни производители.

Бюджетът на тази помощ е малко над 62 милиона лева, от които 6 259 820,44 лв. са за оранжерийно производство на зеленчуци.

От тях 5 007 856,35 лв. са за отопляеми оранжерии, а 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

Йордан Кръстанов

Йордан Кръстанов

„В наредбата е посочено едно доста неизпълнимо условие пред стопаните на отопляеми оранжерии, а именно при кандидатстването да представят одобрен инвестиционен проект за инсталацията за отопление в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ)“, посочи Йордан Кръстанов.

Освен всичко друго, условието е неизпълнимо и поради късия срок за подаване на заявления за помощта – от 29 юли до 8 август.

Днес Кръстанов е разговарял с министъра на земеделието Иван Иванов, като е настоял това условие да бъде смекчено. В съгласие със служители от фонд „Земеделие“ изискването е било променено. Вместо одобрен инвестиционен проект за инсталация, съобразен с изискванията на ЗУТ, оранжерийните производители трябва да представят счетоводен документ за инсталирането на котела, с който отопляват съоръженията.

 

 

Leave a Comment